FTI, förpacknings- ochtidningsinsamlingen, tar nu bort återvinningsstationen på Bennets väg i Malmö. Stationen har varit skräpig och även brunnit.