Återvinningsstationer ger närboende en möjlighet att lämna sina plast-, papper-, glas-, och metallförpackningar samt tidningar till återvinning. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan du hitta en återvinningsstation nära dig, och se när en station töms och städas.