Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Vy uppifrån över innergård med cyklar och gröna tak

Tillsammans gör vi plats för vattnet

VA SYDs satsning på skyfallshantering heter Tillsammans gör vi plats för vattnet. I den arbetar vi för att förändra synen på hanteringen av vatten i staden, på både privat och allmän mark. Målet är både att bidra till att minska riskerna för översvämning och att använda det vatten vi har på ett bättre sätt. 

VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallssäkra våra städer, bland annat genom att hålla ledningsnätet i gott skick, se till att det är rätt dimensionerat, reparera där det behövs, göra separata dagvattenledningar i områden där det är lämpligt och anlägga öppna dagvattenlösningar.

Arbetet med att skyfallssäkra våra städer är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Genom att arbeta tillsammans – VA SYD, kommunen, du och alla andra som bor och verkar i staden – har vi större chans att lyckas.

Grundtanken med Tillsammans gör vi plats för vattnet är att få fler att ta hand om regnvattnet där det faller istället för att låta det rinna ner i ledningarna. Då får vi mer plats i ledningsnätet vid skyfall vilket minskar risken för materiella och personella skador.

Tillsammans gör vi plats för vattnet startade i Malmö 2017 och Lund 2020 och bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där VA SYD kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs.

VA SYD samarbetar med alla fem medlemskommuner för att vara bättre rustade inför framtida ex-trema regn, men just den här satsningen gäller Malmö och Lund. 

 

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen