Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Smarta vattenmätare ger stora effekter på hela VA-systemet

Fram till 2030 kommer alla vattenmätare i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö att bytas ut mot digitala, "smarta" mätare. Införandet av smarta mätare kommer effektivisera och förbättra  hela vatten- och avloppssystemet. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och de nya mätarna bidrar blanda annat till att läckage kan upptäckas i ett tidigt skede samt att avläsning av mätare inte längre behöver göras manuellt.

De smarta mätarna kommer att ge en mängd information som förbättrar hela VA-systemet. Mätarna blir centrala i arbetet med att på ett effektivt och datadrivet sätt kunna följa flöden, förbrukning och avvikelser i vattenledningsnätet. Exempelvis kommer vattenläckor att kunna hittas och åtgärdas snabbare, kanske till och med förutspås.

Projektet är unikt i sitt slag. VA SYD är inte först med att installera digitala vattenmätare, men vi är unika genom att vi lyft blicken för att se helheten i hur den här informationen ska användas för att säkra vattenleveransen både idag och i framtiden. Upphandlingen publicerades i hela Europa och vi satte högre krav på leverantörerna än vad någon annan tidigare gjort. Det är en kostnadseffektiv lösning som inte låser oss till specifika tekniker eller program och det öppnar upp för arbetet som pågår i kommunerna kring den smarta staden.

Fjärravläsning på sikt

Även för kunder blir digitaliseringen ett lyft. På sikt kommer fastighetsägare inte längre att behöva rapportera mätarställning manuellt och debiteringen kommer att grunda sig på verklig förbrukning och inte beräkningar, som idag. Rinnande toaletter och läckage kommer att kunna upptäckas i ett tidigare skede. Kunder kommer kunna själva att se och följa sin faktiska förbrukning.

Datasäkerheten är väldigt viktig för VA SYD. All data är krypterad och lagras i VA SYDs egna serverhallar. Ingen tredjepartsleverantör kommer att kunna lagra eller se information från vattenmätarna.

VA SYD har ungefär 200 mil dricksvattenledningar och lika mycket avloppsledningar. Vattenmätarna som befinner sig i mitten blir betydelsefulla i vår digitala omställning då de hjälper oss upptäcka avvikelser så att vi snabbt kan åtgärda dessa. 

Installation av de nya mätarna har påbörjats hos stora vattenförbrukare och under 2021 påbörjas installation hos villaägare. Senast 2030 ska alla mätare vara utbytta.

Vatten är guld

Projektet med att digitalisera vattenmätarna är en del i ett större projekt som innebär att VA SYD ska minska andelen vattensvinn från vårt ledningsnät. Förutom smarta mätare pågår försök med läcksökning via satelliter, och speciella läcksökningsteam har i uppgift att genomsöka nätet efter läckor. Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi inte får slösa med och mer mätdata behövs för att vi ska kunna fatta bättre beslut på kort och lång sikt.

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen