Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kvartersnära återbruk – ReTuren

VA SYD har under några år arbetat med ett koncept som vi kallar för ReTuren. ReTuren är en kvartersnära återbrukscentral med stort fokus på återbruk och att sprida kunskap och förståelse om avfall och återbruk. Dess främsta målgrupp är boende i flerfamiljshus utan bil.

I ReTuren finns primärt följande funktioner:

  • möjlighet att lämna grovavfall, farligt avfall, elektronikavfall och textil till återvinning/återbruk
  • möjlighet att hämta och lämna saker till återbruk
  • möjlighet att delta i workshops och event med fokus på att ge saker ett längre liv, till exempel cykelreparation eller restaurera möbler

ReTuren Lindängen

Idag finns en fast Mötesplats ReTuren på Lindängen som drivs av Kulturförvaltningen i samverkan med VA SYD. ReTuren finns fysiskt på Lindängsplan men också i sociala medier, Mötesplats ReTuren på Facebook.

ReTuren Sorgenfri

VA SYD har också en ReTuren på Sorgenfri i Malmö. Denna bod erbjuder ReTuren-funktionerna men är obemannad och enbart tillgänglig för de som bor inom området. Här kan också ske återbruksworkshops utanför ReTuren-boden.

ReTuren pop-up

Nu pågår arbetet med att utveckla en mobil ReTuren, en så kallad pop-up. Vi tror att en ambulerande service når fler människor som bor i flerfamiljshus inne i stan. Tanken är att pop-up ReTuren ska turnera runt i stan och stå återkommande på olika tillgängliga platser, till exempel på ett torg under några timmar.

Under augusti och september 2020 gjorde vi pilotförsök på två platser. Tjänsten blev mycket uppskattad för sina funktioner när det gällde att lämna grovavfall, farligt avfall och elavfall. Fast mest populärt var återbruket. Överblivna saker och kläder från återbruket donerades sedan till Björk&Frihet efter försöksperioden.

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2021 12:46

Innehållsansvarig: webbredaktionen