Förnyelse av Grevie vattentäkt

Vi förnyar Grevie vattentäkt för en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden. 

Grevie vattentäkt ligger i Staffanstorps kommun och härifrån pumpar VA SYD upp grundvatten från Alnarpsströmmen som går 70 meter under marken. Grundvattnet behandlas till dricksvatten på Bulltofta vattenverk i Malmö. Grevie vattentäkt är en av flera viktiga källor för att säkra upp sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning.

När samhället och klimatet förändras behöver VA SYD planera för ett ökat vattenbehov, men även förbereda oss för kriser som torka och vattenbrist. Eftersom Alnarpsströmmen ligger skyddad djupt under marken är den mindre sårbar än våra ytvattentäkter och är viktig för hela regionen. Därför vill VA SYD öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk genom att förnya Grevie vattentäkt.

Samråd om förnyelse av Grevie vattentäkt

En viktig del i arbetet är att ansöka om ett nytt, modernt miljötillstånd. Vi kommer inte att ta ut mer vatten än vad dagens tillstånd tillåter, men brunnar och uttag kommer att placeras och omfördelas för en hållbar framtida verksamhet.

Under perioden vecka 23-26 (7 juni-4 juli) har VA SYD samråd och vi vill ha in synpunkter från dig som bor eller har verksamhet i eller nära det påverkade området.

Då det pågår en pandemi i vår omvärld kommer det inte ske fysiska möten eller fysiska utställningar. Istället tar vi emot dina synpunkter vi vår samrådsportal.

Lämna dina åsikter i vår samrådsportal

Det fördjupade samrådsunderlaget finns i vår samrådsportal. Där kan du även lämna dina synpunkter.

Gå vidare till samrådsportalen (klicka på denna länk)

Se gärna vår film som ger en närmare introduktion till samrådet:

 

Sidan uppdaterad: 7 juni 2021 08:46

Innehållsansvarig: webbredaktionen