Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Miljösmarta satsningar

Tillsammans med omvärlden driver vi på utvecklingen av miljösmarta lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi genomför många projekt inom verksamhetsnära forskning och utveckling, ibland på egen hand men oftast tillsammans med andra VA- och avfallsorganisationer, företag, forskningsinstitut eller universitet.

Vi vill exempelvis använda de smartaste lösningarna för:

  • En hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
  • Rätt vatten på rätt plats - vi kan använda renat avloppsvatten på nya sätt och spara på vårt dricksvatten.
  • Nya effektiva sätt att rena avloppsvatten från läkemedel och kemikalier för att inte skada hav och natur.
  • Slam och fosforutvinning – så använder vi våra resurser i ett hållbart kretslopp.
  • Med modellering bygger vi kompetens om var de värsta dagvattenföroreningarna kommer från och hur vi ska hantera det. 

På VA SYD är vi även engagerade i ett antal olika stadsutvecklingsprojekt där vår roll är att bidra med det senaste kopplat till våra frågor.

Här presenteras några av våra pågående samarbeten och projekt.

Klimatkontraktet i Hyllie, Malmö

Sedan 2011 är VA SYD med i Klimatkontrakt Hyllie tillsammans med Malmö stad och E.ON. Hyllie har ambitionen att vara Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. I Hyllie finns Kretseum – kretslopp och kunskapscenter  navet VA SYDs pedagogiska verksamhet.

Brunnshögskontraktet

Stadsdelen Brunnshög i Lund är ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla sina delar – arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att gemensamt kunna bidra till att skapa en hållbar stadsdel har vi tillsammans med Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk och Lunds Energi tillsammans formulerat Brunnshögskontraktet.

Dokumentet omfattar en mängd mål som parterna ska hjälpas åt att uppnå. Det handlar om delaktighet och en hållbar livsstil, uppvärmning med hjälp av spillvärme, lokal elproduktion, väl utbyggd återvinning, hållbara dagvattenlösningar, möjlighet att köra el- och biogasdrivna bilar och ingå i miljöbilpooler, och att området ska vara en testbädd där nya innovativa lösningar lyfts fram.

Du hittar Brunnshögskontraktet på lund.se

Sidan uppdaterad: 19 augusti 2021 08:46

Innehållsansvarig: webbredaktionen