Grundpris, verksamheter

Priset omfattar tömning, kärlhyra och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg beroende på restavfallskärlets placering. Ändring av abonnemang kostar 120 kr per tillfälle. Priserna gäller om kärlet står vid tomtgränsen och utan hinder. För andra tömningsintervaller eller önskemål om dragväg, kontakta VA SYD.

Pris per kärl och år, inklusive moms:

Antal hämtningar  Varannan vecka En gång/vecka Två gånger/vecka
Matavfall 140 l 210 kr 470 kr  1 170 kr
Restavfall 190 l 760 kr 1 680 kr 4 200 kr
Restavfall 240 l 960 kr 2 120 kr 5 310 kr
Restavfall 370 l 1 400 kr 3 110 kr 7 770 kr
Restavfall 660 l 2 360 kr 5 250 kr 13 130 kr