Att sortera ut matavfallet är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Matavfallet omvandlas till miljövänlig biogas som används som bränsle för bussar och bilar och som biogödsel till våra åkrar.

Om ni idag slänger mycket matavfall i restavfallskärlet är det möjligt att minska på ert restavfall när ni kommit igång med matavfallssorteringen. Då kan ni eventuellt sänka kostnaderna för ert avfallsabonnemang, då det är lägre kostnad för matavfallskärl i jämförelse med restavfallskärl.