VA SYD

Matavfall – Beställ uppstart av matavfallssortering

Utsortering och insamling av matavfall är obligatoriskt i Burlövs kommun och Malmö stad sen 2012. Om du inte redan kommit igång med matavfallssortering så kan du fylla i en anmälan här.

Att sortera ut matavfallet är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Matavfallet omvandlas till miljövänlig biogas som används som bränsle för bussar och bilar och som biogödsel till våra åkrar.

Om ni idag slänger mycket matavfall i restavfallskärlet är det möjligt att minska på ert restavfall när ni kommit igång med matavfallssorteringen. Då kan ni eventuellt sänka kostnaderna för ert avfallsabonnemang, då det är lägre kostnad för matavfallskärl i jämförelse med restavfallskärl. 

Anmälan om uppstart av matavfallssortering

Kunduppgifter

Kärl

Sortering inomhus

Övrig information

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera, abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshantering på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag.VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa