Lektionsmaterial för årskurs 4-6

 Vatten

Vatten

Övningar:

Länkar:

 Sopkärl

Avfall

Övningar:

Länkar:

 Den hallbara staden

Den hållbara staden

Länkar:

Filmer

Om VA SYD

Malmö den törstande staden

Lunds vatten

Eslövs vatten

Bulltofta vattenreningsverk

Klagshamns avloppsreningsverk

Hållbar konsumtion

Toapappersexperiment

Så funkar VA SYD med Anders och Måns - så görs dricksvatten

Så funkar VA SYD med Anders och Måns -så renas avloppsvatten

Så funkar VA SYD med Anders och Måns -så sorterar du rätt