Ledningskartor och installationsritningar

Behöver du tillgång till ritningar och kartor över ditt område? Här kan du beställa ledningskartor för VA och installationsritningar.

Ledningskartor

VA SYDs ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer.

Förfrågningar om ledningskartor kan göras på olika sätt:

För att få tillgång till ledningskartor och ritningar kan du i första hand kontakta Ledningskollen som är en gratis webbtjänst.

Det går också bra att kontakta VA SYD genom att maila arkiv@vasyd.se

Installationsritningar

Behöver du tillgång till ritningar och kartor över VA-installationerna för din fastighet? VA SYD har ritningar på VA-installationer för de flesta fastigheter belägna i Eslövs kommun, Burlövs kommun, Lomma kommun, Lunds kommun och Malmö stad.

Installationsritningar beställer du direkt från oss. Ritningarna skickar vi som PDF-fil till din e-postadress inom fem arbetsdagar.

Sidan uppdaterad: 5 februari 2021 11:21

Innehållsansvarig: webbredaktionen