Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Ledningskartor och installationsritningar

Behöver du tillgång till ritningar och kartor i ditt område? Här kan du beställa ledningskartor för VA och installationsritningar.

Ledningskartor

VA SYDs ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. 

Installationsritningar

På en installationsritning redovisas en fastighets egna ledningar. Behöver du tillgång till ritningar och kartor över VA-installationerna för din fastighet? Eller är du en entreprenör som ska arbeta med en specifik fastighet? VA SYD har ritningar på VA-installationer för de flesta fastigheter belägna i Eslövs kommun, Burlövs kommun, Lomma kommun, Lunds kommun och Malmö stad.

Beställa

Det räcker att du beställer ledningsunderlag på ett av nedan sätt. Så här gör du:

  1. Använd i första hand Ledningskollen för att få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns. VA SYD får sen en ledningsförfrågan från Ledningskollen. Det är en gratis webbtjänst. En fördel med Ledningskollen är att du oftast kan komma i kontakt med även andra ledningsägare förutom VA SYD. I Ledningskollen markerar du den yta du ska arbeta med och kan ange information om exempelvis arbetsmetoder och grävdjup. Denna information underlättar vår hantering av din ledningsförfrågan.

  2. För installationsritningar använder du det fastighetsspecifika formuläret nedan. Ritningarna skickar vi som PDF-fil till din e-postadress inom fem arbetsdagar.

  3. Om varken Ledningskollen eller formuläret funkar för dig kan du skicka ett mejl till arkiv@vasyd.se. Ange fastighetsbeteckning, adress och telefonnummer om vi behöver ställa kompletterande frågor.


Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen