Hållbart ges ut till alla hushåll i våra medlemskommuner. I Eslöv och Lund handlar Hållbart om vatten och avlopp. I Burlöv och Malmö handlar utskicket även om avfall och är en sammanslagning av våra tidigare utskick Sorterat och Hållbart vatten

Hållbart kommer till alla lägenheter och villor, 10 gånger per år i Burlöv och Malmö och 4 gånger per år i Eslöv och Lund.