I Fakturabilagan finner du årstidsanpassad information med enkla tips på hur du kan göra skillnad för miljön men även information om VA SYDs tjänster och exempel på vad som är på gång i VA SYD.

Fakturabilagan görs i fyra olika editioner beroende på vilken kommun den distribueras till: 

Burlöv: Vatten, avlopp, avfall 

Eslöv: Vatten och avlopp 

Lund: Vatten och avlopp 

Malmö: Vatten, avlopp, avfall