Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kolonilott med rosor

Anmälan om enskild avloppsanläggning

När du har installerat en enskild avloppsanläggning på din koloni ska du anmäla detta till VA SYD. VA SYD har ansvar för tömning av din avloppsanläggning.

Enskilda avlopp

Ska du installera slamavskiljare, sluten tank, infiltrationsbädd, mulltoalett eller annan enskild avloppsanläggning? Då behöver du

  1. Göra en ansökan till miljönämnden
    Ansök om enskilt avlopp i Malmö stad
    Ansök om enskilt avlopp i Burlövs kommun: Kontakta Medborgarservice 040-625 60 00
  2. Få installerad avloppsanläggning besiktigad och godkänd av miljöförvaltningen
  3. Anmäla din enskilda avloppsanläggning till VA SYD

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen