Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

kolonilott

Koloni

VA SYD hanterar avfallsinsamling och tömning av enskilt avlopp på koloniföreningarna i Malmö.

I vår broschyr ”Din koloni 2021” hittar du all information du behöver om hushållsavfall, farligt avfall, återvinning och slamtömning för din koloni.

Avfall från din koloni

Koloniföreningarna i Malmö har olika system för insamling av avfallet. Kontakta din koloniförening för att få information om hur just den valt att göra. Allt avfall på koloniområdena i Malmö hämtas av VA SYDs entreprenörer.

Enskild avloppsanläggning

Alla enskilda avloppsanläggningar ska vara anmälda hos oss. Har du en gång anmält din anläggning behöver du inte anmäla den igen. Anmälan om enskild avloppsanläggning

Tömning av enskilt avlopp

Enligt Malmö stads renhållningsordning ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Avloppstömning får endast utföras av VA SYDs entreprenör. VA SYD går ut med information varje år om vilka veckor varje koloniområde har tömning.

Önskar du ansöka om uppehåll i tömningen av ditt avlopp, vänligen fyll i blankett Ansökan och uppehåll i tömning av enskilt avlopp

Tömningsveckor 2021

Sidan uppdaterad: 2 november 2021 14:34

Innehållsansvarig: webbredaktionen