Vi jobbar med vatten - för miljön nära dig

Det finns hur många jobb som helst inom vattenbranschen – allt från laboratorietekniker och spolbilsförare till kundservicemedarbetare och miljöingenjörer. Vi har intervjuat några personer som jobbar hos oss på VA SYD för att får reda på varför de vill jobba med vatten och hur deras jobb gör skillnad för miljön.

Joel Olsson – drifttekniker på avloppsvattenavdelningen

Vad gör du en vanlig dag på VA SYD?

Jag kontrollerar våra olika processer, både via vårt övervakningsprogram och ute på plats. Eventuella justeringar görs via styrprogrammet samtidigt som jag och mina kollegor utför drift och underhåll för att säkerställa driften.

Vissa arbetsuppgifter kan vara desamma men ingen dag är sig lik i slutändan. Det är ett jobb med varierande arbetsuppgifter med ett eget stort ansvar samtidigt som det alltid finns något att lära. 

Varför är det viktigt med avloppsvattenrening?

Syftet är helt enkelt att skydda vår miljö, djuren och självklart oss själva. Vi kan minska följder som övergödning eller att syret i våra vattendrag förbrukas och vattenorganismer och fisk mm drabbas.

Att hela tiden ha ett kretsloppsanpassat tankessätt i sitt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan som följd.

Hur gör ditt arbete skillnad för miljön?

I mitt arbete, tillsammans med mina kollegor, ska vi förbättra, förnya och driva våra anläggningar framåt för att säkerställa att lagar, renings- och utsläppskrav följs.

Vilken utbildning behöver man för att jobba som drifttekniker?

Själv är jag utbildad inom Vatten och Miljöteknik men självklart kan man komma från andra branscher eller områden. 

Amanda Haux – kommunikatör på VA SYDs pedagogiska verksamhet Kretseum

Vad gör du en vanlig dag på VA SYD?

Mina dagar och arbetsuppgifter varierar mycket. En vanlig dag kan vara att ta emot besökare i Kretseum kretslopp- och kunskapscenter i Hyllie, en annan dag arbete vid datorn. Jag gör alltifrån strategiskt utvecklingsarbete och nytt pedagogiskt material till att planera arrangemang som lärardagar, Världstoalettdagen och liknande. En annan viktigt arbetsuppgift är att utbilda dem som guidar våra besökare, de gör ett storartat arbete, utan dem är det svårt att ta emot studiebesök. 

19 november varje år firas Världstoalettdagen. Vad kan vi i Sverige göra för att uppmärksamma den? 

Vi behöver förstå att det vi spolar ner hemma i vasken, toaletten och tvättar i tvättmaskinen påverkar miljön. Våra avloppsverk kan rena vattnet och ta hand om resurser i avloppsvattnet, men reningstekniken kan inte ta hand om allt. Vi måste vara medvetna om vad vi kan och inte kan spola ner i toaletten. Det är också viktigt att förstå att för många människor i världen är toalett och avloppssystem ingen självklarhet. Denna förståelse och kunskap sprider vi genom att bland annat erbjuda guidade turer på våra avloppsreningsverk.

Hur gör ditt arbete skillnad för miljön? 

Att sprida kunskap och utbilda nästa generation är grunden för ett fungerande samhälle oavsett var vi bor. Att sprida kunskap om ”Den hållbara staden” med ungdomar som målgrupp är ett sätt att göra skillnad för miljön. Ingen kan göra allt men alla kan gör något.

Varför sökte du jobb på VA SYD?

VA SYD erbjöd ett spännande uppdrag, att utveckla och ta fram pedagogiskt innehåll till ”Den hållbara staden”, för Kretseum kretslopp och kunskapscenter. Att VA SYD har en uttalad vision att vara en ledande, aktiv miljöaktör och har ambitionen att ständigt utveckla sin pedagogiska verksamhet känns spännande och angeläget.

Sidan uppdaterad 4 september 2019 15:35

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa