VA SYDs värdegrund

VA SYDs värdegrund är gemensam för alla inom VA SYD. Den bygger på de fyra värdeord som vi själva varit med om att arbeta fram: miljö, engagemang, kvalitet och lyhördhet.

Miljö

Att värna om vår miljö, både lokalt och globalt är grundläggande för vår verksamhet och skapar samtidigt ett värde för våra kunder.

Engagemang

Vårt engagemang bidrar till en positiv utveckling och ger goda förutsättningar för gemenskap och stolthet. Vårt engagemang visar sig i handling: vi är det vi säger och gör!

Kvalitet

Med hög kompetens och en professionell inställning i alla arbetssituationer lever vi upp till våra åtaganden mot både kunder och arbetskamrater.

Lyhördhet

Vi är lyhörda, samspelar och är alltid lösningsorienterade.

Sidan uppdaterad 10 juli 2018 11:37

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa