Drifttekniker på Ellinge, Borgeby och Källby avloppsreningsverk

Du som söker har kommit en bit på vägen i din högskoleutbildning inom till exempel driftteknik. Har du arbetslivserfarenhet från drift- och underhållsarbete från VA-branschen alternativt inom processindustri är det meriterande.

Arbetsuppgifter

Som vikarierande drifttekniker på våra avloppsreningsverk kommer du att ingå i ett team som ansvarar för drift, tillsyn, skötsel och underhållsarbete. I arbetsuppgifterna ingår driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion. Vid arbete på reningsverk har du i uppdrag att övervaka reningsprocessen. Arbete med reparationer förekommer. Tillsammans med kollegorna ansvarar du för att avhjälpa tekniska störningar som uppkommer.

Kvalifikationer

Du som söker har kommit en bit på vägen i din högskoleutbildning inom t.ex. driftteknik eller civilingenjör. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från drift- och underhållsarbete från VA-branschen alternativt inom processindustri är det. B-körkort är ett krav.

Tid

Perioden10 juni - 16 augusti

Placering

Tjänsterna är placerade på:
Källby avloppsreningsverk i Lund
Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv
Borgeby avloppsreningsverk i Lomma

Handledning och kontaktperson

Michael Kjellberg, Platschef Ellinge ARV, Ylva Eriksson, Platschef Källby ARV, 040-635 10 00.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Mer om avloppsreningsverken

Källby avloppsreningsverk i Lund började byggas redan 1933 och ligger i södra Lund, precis bredvid sköna Höje å och den frodiga lundaslätten. Här kommer du tillsammans med 13 kollegor att få arbeta med reningen av avloppsvatten från större delen av Lunds kommun. Arbetet bedrivs på tre reningsverk samt 40 pumpstationer.

Ellinge avloppsreningsverk är beläget i Eslöv och arbetsgruppen består idag av 13 kollegor som tillsammans ansvarar för driften. De utmaningarna du möter hos oss är dels att Ellinge reningsverk till största delen behandlar vatten från en närliggande livsmedelsindustri med särskilda utmaningar, och dels att sätta dig in i hur de övriga mindre reningsverken drivs. De kommande åren kommer driftområdet dessutom att göra stora investeringar i ny teknik.

Borgeby avloppsreningsverk ligger i Lomma kommun och i driften ingår förutom reningsverket ett 50-tal pumpstationer i Lomma och Bjärred samt några magasin. I dagsläget är det 5 personer som jobbar här med skötsel och underhåll, och tillhör Ellinges driftområde.

Totalt har VA SYD idag ca 17 avloppsreningsverk, ca 200 pumpstationer och Avloppsvattenavdelningen består av knappt 100 kollegor för att omhänderta avloppsvatten och därefter säkerställa ett rent vatten till havet, ta tillvara på våra restprodukter och producera förnyelsebar energi. Till vart och ett av de fyra stora reningsverken finns platschef, drifttekniker, elektriker, automationsingenjörer och processingenjörer som sköter driften av avloppsanläggningarna.

Sidan uppdaterad 4 september 2019 15:35

Innehållsansvarig: webbredaktionen