Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer till stor del att handla om datainsamling från våra arkiv och sammanställning av uppgifter om exempelvis geologi och råvattenuttag. Detta blir underlag som kan användas vid bedömningen av framtida lokaliseringar av nya dricksvattenbrunnar.

Arbetet kommer i första hand att bedrivas från kontoret på Bulltofta vattenverk i Malmö, men enstaka fältbesök förekommer.

Bakgrund och syfte

VA SYD arbetar just nu med att anlägga nya brunnar i Grevie vattentäkt, som förser Bulltofta vattenverk i Malmö med råvatten. För att välja så bra platser som möjligt för de nya brunnarna behöver vi gå igenom och analysera vårt arkivmaterial – vattentäkten har funnits i över 100 år!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kommit en bit på vägen (minst 3 år) på din tekniska eller naturvetenskapliga universitets- eller högskoleutbildning som innefattar kurser i geologi och/eller geohydrologi om minst 30 hp. Det är viktigt att du som söker känner dig bekväm med arbete i Excel och Word, är noggrann och självgående.

Detta är tredje året som Dricksvattenavdelningen utlyser sommarjobb med geologiinriktning, och har du tidigare innehaft något av dessa sommarjobb kommer det att anses meriterande.

Tjänsten är en säkerhetsklassad befattning vilket innebär att du som söker måste vara svensk medborgare. Registerkontroll kommer att genomföras innan slutligt anställningskontrakt kan skrivas på.

Tid

4 veckor under perioden 3-28 juni 2019, eventuell möjlighet till ytterligare 2 veckor.

Placering

Placering är på Bulltofta vattenverk i Malmö, Rännemästaregatan 3.

Handledning och kontaktperson

Josefin Barup, utredningsingenjör Dricksvatten, 040-635 10 00.

Ansökan

Ansökan är stängd.