Driftplanerare inom Avfallsavdelningens administration och drift

Avfallsavdelningen söker en vikarie för arbete med driftplanering. Har du tidigare arbetat med kundrådgivning och administration samt är noggrann och driven, är detta något för dig. 1 tjänst.

Arbetsuppgifter

Trivs du med att arbeta med kundkontakt och problemlösning inom avfallshantering? Vi erbjuder ett roligt sommarjobb med mycket kundkontakt och samarbete med arbetsledningen hos våra insamlingsentreprenörer, fastighetsägare och kollegor.

Som driftplanerare arbetar du med kundärenden, avvikelsehantering och arbetsmiljöfrågor. Arbetet omfattar också mycket kontakter med våra entreprenörer samt planering och uppföljning av våra kunders avfallshantering. Detta innebär rådgivning samt val av praktiska lösningar via telefonkontakter och platsbesök. I arbetet ingår också klagoärenden och ansvar för upprättande av debiteringsunderlag samt att arbeta med avvikelsehantering. På enheten arbetar vi även med att förbättra arbetsmiljön för hämtningspersonalen hos våra entreprenörer. Det kan innebära att aktivt arbeta med att lösa konkreta arbetsmiljöproblem.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kommit en bit på vägen på din universitets- eller högskoleutbildning. Du är en god administratör och känner dig bekväm med arbete i Excel och Word är noggrann och självgående. Vi önskar en kollega med förmåga att bemöta våra kunder professionellt och serviceinriktat. Är du en positiv och kreativ problemlösare med intresse för miljö- och avfallsfrågor tror vi att sommarjobbet passar dig.

Tid

Omkring 8-12 veckor under perioden 1 juni – 31 augusti 2019

Placering

VA SYDs huvudkontor, Hjälmaregatan 3 i Malmö.

Kontaktperson

Lars-Fredrik Alingfeldt Enhetschef Avfalladministration och drift, 040-635 10 00

Ansökan

Ansökan är stängd.

Mer om Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen ansvarar för insamlingen av hushållsavfall och för den kommunala avfallsplaneringen i Malmö stad och Burlöv kommun. Tillsammans med andra aktörer verkar vi för att målen i avfallsplanen uppnås. Vi ser till att infrastrukturen för avfallsinsamlingen kommer på plats, är delaktiga i stadsplaneringen och utvecklar nya avfallstjänster och arbetsmetoder. Inom ramen för vårt uppdrag ingår såväl operativ kundkontakt, driftplanering, arbetsmiljöfrågor hos våra entreprenörer som upphandling och avtalsförvaltning. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster i samband med krav och förväntningar på en mer hållbar avfallshantering med utökad sortering och minimering av avfall. Vi arbetar också för att insamlingen av avfall ska bli tillgänglig, heltäckande och attraktiv.

Sidan uppdaterad 18 mars 2019 09:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen