Likabehandling på VA SYD

VA SYDs arbete med likabehandling handlar om att skapa en icke-diskriminerande arbetsorganisation där alla känner sig välkomna och där alla har samma möjligheter.

Vi måste kunna konkurrera om arbetskraften

VA SYD ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla nuvarande och framtida medarbetare, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mångfald är en enorm tillgång när organisationen möter framtidens utmaningar.

Vi vill spegla den omvärld vi verkar i

Affärsplanen visar att vi aktivt ska arbeta med mångfaldsfrågor för att attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens. En arbetsplats med mångfald bland personalen och en organisation som speglar omvärlden bidrar till att skapa ett bättre arbetsklimat och medverkar till att vi kan möta kundernas behov och ge god service. Inte minst viktigt är också att en organisation präglad av mångfald och jämställdhet bidrar till en positiv utveckling för förbundets verksamhet.


Sidan uppdaterad 10 juli 2018 11:38

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa