Jobbannons

Juridiska enheten söker

Miljöjurist till VA SYD

Söker du ett nytt jobb med kvalificerade arbetsuppgifter inom det miljörättsliga området? Trivs du med ett stort mått av eget ansvar? Då ska du läsa vidare om hur du kan göra skillnad som miljöjurist på VA SYD!

Din kommande roll

Som vår nya miljöjurist kommer dina arbetsuppgifter huvudsakligen att bestå av intern konsultation samt processföring inom det miljö- och fastighetsrättsliga området. Tyngdpunkten ligger på frågor relaterade till Miljöbalken (7-11 kap). Även mål och ärenden om samfälligheter, dikningsföretag, nyttjanderättsavtal, vattendomar, livsmedelslagstiftning och övriga fastighetsrättsliga frågor förekommer. Tjänsten innebär renodlade och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter med ett stort mått av eget ansvar. 

Områden inom miljörätten som du kommer att arbeta med är:

7 kap. Skydd av områden – dispens arbete i naturreservat, biotopskyddsdispens, strandskyddsdispens, bildande av vattenskyddsområde, Natura 2000
8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald - artskyddsdispens
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – tillstånd/anmälan
10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador – ansvar för markförorening, anmälan om sanering
11 kap. Vattenverksamhet – anmälan/tillstånd, 12§ undantag, markavvattningsföretag/dikessamfällighet
15 kap. Avfall
26 kap. Tillsyn 

Som miljöjurist är du placerad på juridiska enheten på VA SYD men en stor del av arbetet kommer att ske gentemot medarbeterare på Miljöenheten. Juridiska enheten består av en förbundsjurist/enhetschef, en biträdande jurist samt ett dataskyddsombud.

Vi erbjuder

Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Utöver de intressanta arbetsuppgifterna erbjuder VA SYD bland annat flextid, kompetensutveckling, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag och värderar ett hållbart arbetsliv. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda.  

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Viktigt för tjänsten är att du har en mycket god analytisk förmåga, är lösningsorienterad och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. I övrigt söker vi en person med god social kompetens och vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i valet av sökande till tjänsten.  

Dina erfarenheter

Du som söker har jur kand/juristexamen samt 3-4 års, eller mer, relevant yrkeserfarenhet inom det miljörättsliga området. Exempel på relevant yrkeserfarenhet kan vara arbete på domstol, myndighet eller advokatbyrå. Erfarenhet av processföring i domstol är ett krav. Du kommer att föra VA SYDs talan i  anmälnings- och tillstånds- samt andra prövningsärenden inom Miljöbalkens område och närliggande lagstiftningar. Du måste trivas i konsultrollen, då en stor del av arbetet innebär rådgivning och diskussion med interna och externa kontakter.

Välkommen med din ansökan! Vi läser ansökningar löpande så sök gärna så snart du har möjlighet.

Vilka är VA SYD?

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. 

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål:

  • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
  • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
  • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
  • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
  • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
  • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025  

Övrig information

På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.