recruit

Verksamhetsutveckling söker

Verksamhetscontroller med koll på läget till VA SYD!

Brinner du för måluppföljning, mätning och analys? Har du förmågan att göra det roligt, meningsfullt och intressant för hela organisationen? Då kanske du är vår nya kollega!

VA SYD befinner sig just nu i ett spännande utvecklings- och förändringsarbete med att ställa om arbetssätt och synsätt för att nå organisationen sex gemensamma och stora samhällsmål för en hållbar utveckling. För att nå målen krävs att vi har koll på vår verksamhet och mäter rätt saker som talar om för oss hur det verkligen går. Det krävs att ledare och medarbetare aktivt bidrar till uppföljning och analys så att det blir till ett lärande på tvärs i organisationen som hjälper oss att jobba smartare framåt. Det innebär ett utmanande och fantastiskt roligt jobb för dig som drivs av att utveckla och skapa nya arbetssätt och som vet hur man får koll på läget.

Nu förstärker vi vårt lilla, glada och ambitiösa team med en verksamhetscontroller till enheten Verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar för att leda verksamhetsutvecklingsarbetet på VA SYD i nära samarbete med ledningen, chefer och hela verksamhetsstödet. Vi drivs av att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten ska kunna nå VA SYDs gemensamma mål. 

Vass verksamhetscontroller med koll på läget - din kommande roll

Som verksamhetscontroller utvecklar du VA SYDs måluppföljning och analys så att uppföljningen blir ett naturligt lärande på tvärs i organisationen och ett självklart underlag i organisationens planeringsprocess för att nå målen. Du ansvarar för årsplaneringen av uppföljningsprocessen och säkerställer att organisationen vet vad som förväntas, när och hur. Du håller i utbildningar och ger löpande stöd och coachning till de som är ansvariga för att göra uppföljning i organisationen. Du ger stöd till ledning och ledare så att de i sin tur kan skapa ett intresse och engagemang för uppföljningen hos alla medarbetare.

I rollen ingår också att:

 • Vara systemförvaltare för vårt planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys och för att utveckla verktyget och tillhörande stödmaterial till organisationen.
 • Samarbeta med andra systemförvaltare för andra system som har kopplingar till uppföljning, planering, statistik och datainsamling.
 • Leda det organisationsövergripande utvecklingsarbetet med nyckeltal och redovisning av dessa kopplat till våra mål och skapa förståelse i verksamheten för varför och hur dessa ska mätas. Du engagerar och får med dig de olika målgrupperna inom VA SYD som ska mäta, följa upp och analysera.
 • Ansvara för att utveckla texterna om våra mål och vår verksamhet i delårsrapporter och års- och hållbarhetsredovisning och hålla i planeringen för dessa delar och i nära samarbete med Redovisningsenheten som har huvudansvaret för dessa redovisningsdokument. 

VA SYDs strategiska och gemensamma mål:

 • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
 • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
 • Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
 • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
 • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
 • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö 2025

Vi erbjuder

Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Som medarbetare ges du mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda.  

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Rollen kräver att du är prestigelös och inte begränsas av organisationsrutor eller titlar och att du sätter laget före jaget. Du ser till att organisationen kommer framåt, du löser problem, är resultatorienterad och levererar i tid med god kvalitet. 

Vi önskar också att du är:

 • självgående och kan strukturera, planera och prioritera ditt arbete
 • analytisk, noggrann och systematisk och kan enkelt balansera perfektion med good enough
 • bra på att engagera människor i ditt arbete och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
 • pedagogisk och har lätt för att kommunicera med olika målgrupper

Dina erfarenheter

Du som söker har en avslutad samhällsinriktad utbildning och minst fem års erfarenhet av att arbeta med målstyrning, måluppföljning, mätning och analys. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med Global Reporting Initiative (GRI), ISO26000 och de globala målen i Agenda 2030.

Du har gedigen erfarenhet av att bygga logiska målkedjor med ändamålsenliga nyckeltal och kommer att ingå i enhetens arbetsgrupp för att utveckla VA SYDs målprocess och målkedja. Det är viktigt att du trivs med utvecklingsarbete och att bygga upp arbetssätt och strukturer från grunden. Du samarbetar naturligt med människor med olika kompetenser och har erfarenhet av att leda och inspirera andra till att ändra synsätt och arbetssätt. 

Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. 

Övrig information

På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.