recruit

Ledningsnätsavdelningen söker

Ingenjör med fokus på öppna dagvattensystem och naturvård till VA SYD

VA SYD har som mål att leda utvecklingen för rent vatten i våra vattendrag. Vill du vara med på vår resa? Hos oss kan du göra skillnad!

Det här handlar jobbet om

Vatten och avlopp är en grundläggande del av ett fungerande samhälle. Förutom ett omfattande nät av vatten- och avloppsledningar har VA SYD dessutom många öppna anläggningar för hantering av dagvatten från våra tätorter. Dessutom är vi delägare i ett flertal dikningsföretag. För att säkerställa att våra öppna anläggningar fungerar som tänkt är det avgörande med en god drift- och underhållsplanering. Ditt uppdrag är att upprätta och följa upp skötselavtal gentemot våra hemkommuner för att säkerställa våra anläggningars funktion. I uppdraget ingår också att företräda VA SYD i dikningsföretag, vilket innebär mycket kontakt med markägare.

I korta drag handlar arbetet som ingenjör om följande:

 • drift- och underhållsplanering och tillhörande uppföljning
 • samarbete med kommunernas parkförvaltningar/ekologer
 • samarbete med VA SYDs driftpersonal
 • medverkan i arbetetet med att utveckla drift och underhållsarbetet på våra öppna anläggningar
 • tillsyn av de dikningsföretag som VA SYD är medlem i

Arbetet utgår från huvudkontoret vid Malmö C, men för att reslutatet ska bli bra krävs mycket kontakt med både VA SYDs driftpersonal och berörda personer på hemkomunerna samt återkommande besök i fält. 

Din placering är på enheten Strategisk planering som idag består av 14 personer varav två är utredningsingenjörer som idag arbetar med drift, underhåll och utveckling av våra öppna anläggningar, där du kommer att spela en viktig roll. Enheten tillhör Ledningsnätsavdelningen som har drygt 60 medarbetare. Vårt uppdrag är att bygga ut, förnya, förbättra och dokumentera ledningsnätet och de öppna dagvattenanläggningarna i VA SYDs fem kommuner. En expansiv region kombinerat med strängare miljökrav och ett allt större ledningsnät och fler dagvattenanläggningar att förvalta gör att avdelningen arbetar intensivt på många fronter.

Vi erbjuder

Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Du ges stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du är landskapsingenjör, naturvårdsingenjör, VA-ingenjör eller motsvarande, gärna med erfarenhet från liknande arbete. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, strukturerad och bra på att samarbeta. Eftersom arbetet inehåller mycket kontakt med både yrkeskollegor och privatpersoner är det viktigt att du är bra på att kommunicera på svenska, muntligt såväl som skriftligt. Körkort B är ett krav.

Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång dygnet runt året om, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. 

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål:

 • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
 • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
 • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
 • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
 • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
 • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025  

Övrig information

På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.