VA SYD

Dags för examensarbete?

Vi har både regionala och internationella experter samt pågående utvecklingsprojekt inom vår verksamhet.

Vi annonserar ut våra exjobb här. Gå in på swedenwaterresearch.se/jobb/ för att hitta alla exjobb kopplat till Sweden Water Research, vårt forskningsbolag. 

Finns inget som passar dig? Kom gärna med en idé kring vad du vill fördjupa dig i. 

Hör av dig till vår studentkontakt Sara, sara.arleback@vasyd.se.

Dagvatten

Skörda regnvatten för bevattning i stor skala

Regnvattentunna är ett fantastiskt sätt att ta vara på regnvattnet från tak så det kan användas för bevattning. Men hur kan vi utforma ett system som fungerar även för kommersiella verksamheter med stora tak och där bevattning inte sker med vattenkanna?

VA SYD vill undersöka hur ett sådant system skulle kunna fungera genom att använda två fastigheter i Malmö som testplatser. Det är dels en av VA SYDs fastigheter där utformningen ska ske i nära samarbete med den driftentreprenör som sköter bevattningen på fastigheten, dels en lokal trädgårdshandel som ska kunna använda vattnet till växterna de har till försäljning. Målet är att hitta så bra lösningar att de kan implementeras på fastigheterna och användas som exempel som kan inspirera andra att göra liknande åtgärder. 

Kontakt: Kristina Hall, kristina.hall@vasyd.se

Avloppsvattenrening

Vi söker kontinuerligt exjobbare som är intresserade av bioprocesser. Examensarbetare genomför sitt projekt i labb-, pilot- och fullskala och/eller med tillhörande processmodellering. Även projekt inom områdena separationsteknik, växthusgasutsläpp, växtnäringsåterföring, energieffektivisering och miljösystemanalys är aktuella kontinuerligt.

Våren 2021

Lämplighet av kolkälla från fermentering av primärfiltrerat slam (länk till Sweden Water Research)

Aktivitetstester för uppföljning av fermentering av primärslam (länk till Sweden Water Research)

Partiell denitrifikation kombinerat med anammox (länk till Sweden Water Research)

Gå in på swedenwaterresearch.se/jobb/ för att hitta alla exjobb kopplat till Sweden Water Research. 

Kontakt: David Gustavsson (david.gustavsson@vasyd.se

Ledningsnät för distribution av dricks-, dag- och avloppsvatten

CFD-modellering av bräddavlopp inkl. 3D-scanning med laser

Hjälp oss ta fram ett nytt sätt att mäta flöden – inte bara nivåmätning. Arbetet kan md fördel också kompletteras med studie av tekniken att skapa en ”virvel” för avskiljning av stora partiklar.

Kontakt: Victor Pelin (victor.pelin@vasyd.se)

Internet of Things

Hur tar vi oss an IoT på ett hållbart sätt?

Vattenbranschen i allmänhet och VA SYD i synnerhet är inne i en intensiv utvecklingsperiod avseende implementeringen av IoT (Internet of Things). Men hur tar vi oss an detta på ett hållbart sätt, så att vi inte – i vår iver att digitalisera – till exempel använder mer energi än vi sparar? Vilka hållbarhetsaspekter ska vara styrande för oss utgående från våra förutsättningar? (Exjobbet lämpar sig även för studier i t ex Miljövetenskap.)

Kontakt: Josefin Barup (josefin.barup@vasyd.se)

Sidan uppdaterad: 12 november 2020 15:52

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa