Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Hållbar vattenanvändning

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det ofta för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Varje dag. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. 

Klimatförändring innebär vattenförändring

Framöver kan vi räkna med ett varmare somrar och blötare vintrar. Vi måste vara beredda på längre torrperioder men också fler häftiga skyfall. Under den varma perioden på året, då växterna frodas, tar de upp mycket vatten. En förlängd växtsäsong gör därför att den mängd regnvatten som silas ner i marken och bildar grundvatten minskar. Kraftigare skyfall och ökade temperaturer påverkar även vattenförsörjningen och kvaliteten på vattnet i de sjöar som förser oss med dricksvatten. 

Vi är många som delar på vattnet

Vattnet ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på våra vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används, och då sjunker trycket i kranarna. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. I Danmark är siffran 100 liter, kan danskarna så kan väl vi? Om alla skulle minska sin vattenförbrukning med 10 liter vatten per dag skulle vi tillsammans spara flera miljoner liter vatten.

Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet

Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsmedel. Vi måste därför värna om det vatten vi har, både vad vi släpper ut i vattnet och hur vi använder det vatten som kommer i kranen.

Vad kan du göra?

Tips för att spara vatten i vardagen

Tips när du vattnar

Tips för dig med pool eller badtunna

Sidan uppdaterad: 31 augusti 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen