Nya Sjölunda

Sjölunda navet i regional lösning

Sjölunda avloppsreningsverk ligger bra till för att bli ett nav i en framtida regional lösning av Skånes avloppsvattenrening

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne handlar om en regional lösning. Navet blir Sjölunda avloppsvattenreningsverk i Malmö med transport av avloppsvattnet både söder- och norrifrån. Att tänka regionalt blir mer samhällsekonomiskt lönsamt. Både Lund och Malmö står inför behov att bygga ut och införa ny reningsteknik.

Att bygga ut på en plats ger bättre möjligheter än att bygga ut på två platser. Att Malmö blev ett naturligt val handlar om placeringen. I Malmö ligger Sjölundaverket på ett bättre avstånd från bostäder än i Lund. I Källby har staden växt närmare reningsverket och det finns nu planer på att bygga bostäder. Höje å är dessutom inte längre en lämplig mottagare av avloppsvatten från en så pass stor stad som Lund blivit.

Satsningen på en regional lösning ger flera synergieffekter. Med en framtida avloppstunnel under Malmö kan Sjölunda byggas ut till lägre kostnad, eftersom tunneln även kommer att fungera som ett utjämningsmagasin vid höga vattenflöden. Det "Nya Sjölunda" och överföringslösningen från Lund till Malmö ska också dimensioneras för att kunna ta emot avloppsvatten från fler närliggande kommuner.

Sjölunda är navet

Sidan uppdaterad: 3 februari 2021 09:24

Innehållsansvarig: webbredaktionen