Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Karta över sydvästra Skåne med inringat område.

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Med programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne moderniserar VA SYD regionens avloppsvattenrening tillsammans med kommunerna. Vi hjälper städerna att växa och skyddar våra vattenmiljöer från föroreningar.  Vi bygger ett nytt reningsverk i Malmö med en tunnel från Lund och från centrala Malmö.

Programmet har en egen webbplats, gå vidare till hallbaravloppsrening.vasyd.se

Att bygga en hållbar och regional anläggning kommer att ta minst 10 år. Våra vattenmiljöer och städer kommer att påverkas för lång framtid av investeringen.

– För att nå målet, en hållbar avloppsvattenrening i framtiden, och en vattenmiljö där vi vill leva, krävs det modiga beslut från politikerna i nutid. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra, säger Ulf  Nyberg i programledningen.

Tre projekt som hänger ihop 

VA SYD planerar en regional anläggning för avloppsvattenrening. Tre projekt är beroende av varandra och bildar en helhet. Genom programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne samordnar VA SYD projekten:

  • Projekt Nya Sjölunda: vi bygger ett nytt regionalt avloppsreningsverk där Sjölunda avloppsreningsverk (ARV) i Malmö ligger idag. Reningsverket kommer att ersätta flera mindre reningsverk i Lund/Malmö-regionen (Sjölunda, Borgeby, Källby, Svedala).
  • Projekt Tunnel: vi bygger en avloppstunnel från Lund till Malmö, och från centrala Malmö, till det nya reningsverket.
  • Projekt Tillstånd: vi samordnar och söker tillstånd för projekten ovan som en helhet, en regional anläggning.

Varje berörd kommun, Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala, tar ett slutgiltigt beslut om deltagande 2022.  Till 2032 ska hela utbyggnaden stå klar.

Sidan uppdaterad: 20 januari 2022 13:26

Innehållsansvarig: webbredaktionen