Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Karta över sydvästra Skåne med inringat område.

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Tillsammans med kommunerna skapar vi på VA SYD renare vattenmiljöer och möjlighet för våra städer att växa. Med projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne moderniserar vi regionens avloppsvattenrening. Vi bygger ett nytt reningsverk i Malmö med en tunnel från Lund och en från centrala Malmö.

Projektet har en egen webbplats, gå vidare till hallbaravloppsrening.vasyd.se

Ulf Nyberg är ansvarig på VA SYD för projektet:

– För att nå målet, en hållbar avloppsvattenrening i framtiden, och en vattenmiljö där vi vill leva, krävs det modiga beslut från politikerna i nutid. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra. 

Fyra delar som hänger ihop 

VA SYD utreder och planerar för en regional utbyggnad, som innebär att:

  • vi bygger ut Sjölunda avloppsreningsverk (ARV) till en modern regional anläggning.
  • vi bygger en avloppstunnel från Lund till Malmö och Sjölunda ARV. 
  • vi bygger en avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda ARV.
  • vi samordnar och söker tillstånd för delprojekten ovan som en helhet.

Varje berörd kommun tar beslut om deltagande 2022. Under 2021 sker samråd. Till 2032 ska hela utbyggnaden stå klar.

Sidan uppdaterad: 1 september 2021 13:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen