Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Logo Källby Vattenverkstad

Källby vattenverkstad

Det nedlagda Källby vattenverk i Lund har fått nytt liv som testbädden Källby vattenverkstad – en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans kan arbeta för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

I maj 2021 fick VA SYD finansiellt stöd från Vinnova för att vidareutveckla Källby vattenverkstad i samarbete med ytterligare två testbäddar. Vi välkomnar nu studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare att arbeta tillsammans med oss i vår testbäddskonstellation och till att utveckla framtidens instrument och mätmetoder för vattenkvalitet tillsammans med slutanvändaren.

Unik testmöjlighet längs hela vattnets väg

Från och med 2021 kan vi nu erbjuda testmöjligheter längs hela vattnets väg, från råvatten till kundens kran och till slut som återanvänt avloppsvatten. Detta möjliggörs i samarbete mellan VA SYD, Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research i organisationernas tre testbäddar:

  • Källby vattenverkstad (testbädd för dricksvatten, Lund)
  • Forskningsstation Bolmen (testbädd för råvatten, vid sjön Bolmen)
  • Reco Lab (testbädd för återanvändning av avloppsvatten, Helsingborg)

Att utveckla metoder som möjliggör övervakning online med omedelbar information om vattnet kan bidra till en säkrare och mer hållbar dricksvattenhantering, där vi behöver lära oss mer om hur kvaliteten förändras från råvatten till konsument. I praktiken kan det bland annat innebära att driftpersonalen kan agera snabbare vid incidenter så som läckage eller kontaminering, vilket betyder minskad risk för allmänheten och minskad dricksvattenanvändning. Vi vill också öka kunskapen kring snabb och effektiv kvalitetsmätning av vatten som ska recirkulera i samhället – på så vis minskar vi behovet av vatten som renats till dricksvattenkvalitet.

Testa instrument eller nya idéer

Vi och våra samarbetspartners bidrar med kunskap och hjälper företag att utveckla sina instrument. Vi välkomnar också forskare och studenter som vill testa sina idéer tillsammans med oss som jobbar i branschen. 

Lokal och kunskap ger möjlighet att testa och utveckla

Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens både från driftpersonal och specialister. Genom samarbetet mellan Källby, Forskningsstation Bolmen och Reco Lab hjälper vi produktutvecklare att testa och utveckla metoder på lämpligt ställe i vattnets kretslopp och innan de appliceras i full skala.

Stöd från Vinnova

Under perioden maj 2021-maj 2024 drivs Källby vattenverkstad och samarbetskonceptet mellan de tre testbäddarna med stöd från Vinnova.

Samarbetspartners i projektet

VA SYD, Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research samarbetar i detta projekt. 

Sidan uppdaterad: 27 september 2021 12:20

Innehållsansvarig: webbredaktionen