Källby vattenverkstad

Det nerlagda Källby vattenverk i Lund blir testbädden Källby vattenverkstad – en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans kan arbeta för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Det nerlagda Källby vattenverk i Lund blir testbädden Källby vattenverkstad – en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans kan arbeta för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning. Här skapas en neutral mötesplats med stor möjlighet till information- och erfarenhetsutbyte.

Det finns utrymmen för företag, startups, forskare och studenter att utföra arbeten i direkt anknytning till dricksvattenverksamheten.

Att utveckla metoder som möjliggör övervakning online med omedelbar information om vattnet skulle bidra till en säkrare och mer hållbar dricksvattenhantering. I praktiken skulle det bland annat innebära att driftpersonalen kan agera snabbare vid incidenter så som läckage eller kontaminering, vilket betyder minskad risk för allmänheten och minskad dricksvattenanvändning. Det är ett viktigt steg för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Testa instrument

Vi vill skapa samarbeten i testbädden där VA SYD, Sydvatten och Sweden Water Research bidrar med kunskap och hjälper företagen att utveckla relevanta instrument. Fokus blir initialt att testa instrument som analyserar dricksvattenkvalitet online. I anknytning med detta arbete samordnas examensarbeten där vi ser till att ge kontinuerliga förslag på nya relevanta ämnen.

Lokal och kunskap ger möjlighet att testa och utveckla

Den gamla filterlokalen vid Källby vattenverk har rustats upp så att den står färdig att användas. Lokalen ligger i anslutning till, men är frikopplad från, produktionsmiljön- varav säkerhetsaspekten och risken att störa dricksvattendistributionen beaktas.

Här finns möjlighet att testa och utveckla metoder, innan de appliceras i full skala. VA SYDs drifttekniker, utvecklingsingenjörer, laboratorieingenjörer, kommunikatörer, elektriker och reparatörer kan enkelt involveras eftersom testbädden är lokaliserad till en ordinarie arbetsplats.

Stöd från Vinnova

Under perioden maj 2020 – februari 2021 genomförs projektet med ekonomiskt stöd från Vinnova.

Samarbetspartners i projektet

VA SYD, Sydvatten och Sweden Water Research samarbetar i detta projekt. 

 

Sidan uppdaterad: 5 februari 2021 13:20

Innehållsansvarig: webbredaktionen