Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Forskning och utveckling

Utveckling och forskning är en viktig del av det arbete vi gör på VA SYD. Genom att utmana hur vi gör saker och lära oss mer kan vi ständigt bli lite bättre. För miljön och för vårt uppdrag. 

VA SYD utvecklas hela tiden. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag väl och hela tiden sträva efter att bli lite bättre. Vi bedriver projekt inom verksamhetsnära forskning och utveckling (FoU), ibland på egen hand men oftast tillsammans med andra VA-organisationer, företag, forskningsinstitut och universitet.

Vårt forskningsbolag - Sweden Water Research

Forskningsbolaget Sweden Water Research ägs till lika delar av VA SYD, Sydvatten och NSVA. Alla tre bolagen avsätter minst 1 procent av sin omsättning till forskningsbolaget för att gemensamt driva viktiga vattenfrågor framåt.

Sweden Water Research driver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Genom att arbeta tillsammans samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Innovationslabb bidrar till utvecklingskultur

Utveckling är en nödvändig del av arbetet för att utföra våra viktiga uppdrag lite bättre. Och ska vi kunna uppnå våra sex strategiska mål krävs det både nyfikenhet, mod och vilja. En viktig del av det handlar om att ha möjlighet och uppmuntra att testa nytt. 

VA SYDs Innovationslabb är en långsiktig strategisk process, där vi skapar förutsättningar för innovation, utveckling och lärande i organisationen. Vi vill bidra till en organisationskultur där vi vågar testa och ibland misslyckas, tar hjälp av varandra och där alla anställda har möjlighet att bidra till innovations- och utvecklingsarbetet på VA SYD.

Årets intraprenör

Varje år utses också Årets intraprenör på den årliga VA SYD-dagen. Det är ett sätt att uppmärksamma medarbetare eller arbetslag som på ett innovativt och nytänkande sätt har utmärkt sig i arbetet med att uppfylla våra mål. 

2021 går priset till Stina Lidén, processingenjör på Produktionsavdelningen och Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör på Teknik & Utveckling.

Smarta brandposter digitaliserar VA-branschen

Ett annat exempel på hur VA SYD arbetar med innovation är att vi som första svenska VA-organisation genomfört en innovationsupphandling, för att kunna koppla upp brandposter, som kan varna vid läckor eller felaktig hantering. Målet är att koppla upp VA SYDs 9000 brandposter i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Under 2021 kommer VA SYD att utveckla en prototyp tillsammans med företaget NID och deras samarbetspartner Cthings. Under 2022 kommer den nya produkten att upphandlas och implementeras i stor skala. Projektet genomförs i samverkan med NSVA och har ekonomiskt stöd från NSVA, VA SYD, Vinnova och 4S Ledningsnät.

Läs mer om projektet här

 

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2021 09:40

Innehållsansvarig: webbredaktionen