Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

VA SYDs uppförandekod för leverantörer

Leverantörer till VA SYD ska följa våra uppföranderegler. Behörig företrädare ska därför intyga att man som leverantör godtar detta.

För att VA SYD ska teckna avtal med dig som leverantör måste ditt företag intyga att ni följer VA SYDs uppförandekod för leverantörer. Kan ni inte intyga att uppförandekoden följs kan VA SYD komma att avbryta samarbetet med er eller upphöra att anlita er som leverantör.

Vid eventuella framtida förändringar i uppförandekoden kommer ni som leverantör få ett meddelande om detta och på nytt få möjlighet att godkänna reglerna.

Godkännande

Leverantören ska, genom behörig företrädare, godkänna uppförandekoden och intygar på samma gång att leverantören och dennes eventuella underleverantörer följer de krav som är formulerade i uppförandekoden. Godkännande ger VA SYD rätt att följa upp leverantörens uppfyllande av kraven genom självskattning samt genom revision på plats hos leverantören en gång per år eller vid behov.

Om VA SYD får kännedom om handlingar eller förhållanden som inte är förenliga med uppförandekoden kommer VA SYD inleda en dialog med leverantören och en handlingsplan för att uppfylla kraven kommer upprättas. Om leverantören inte är beredd att samarbeta med VA SYD för att uppfylla kraven i uppförandekoden har VA SYD rätt att avsluta avtal, köp eller andra överenskommelser med leverantören. I sådana fall har leverantören inte rätt att rikta några anspråk mot VA SYD.

Icke-godkännande

Leverantören godkänner inte VA SYDs uppförandekod för leverantörer. Leverantören är medveten om att detta kan medföra att VA SYD avbryter sitt samarbete med leverantören alternativt inte inleder någon avtalsförbindelse med leverantören. 

Genom att fylla i formuläret nedan intygar leverantören att denne har läst, förstått och godkänner VA SYDs uppförandekod för leverantörer.

Frågor eller synpunkter på uppförandekoden för leverantörer kan ställas till upphandling@vasyd.se.

Sidan uppdaterad: 19 mars 2021 15:21

Innehållsansvarig: webbredaktionen