Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Matlagning i restaurangkök

Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad. Frityrolja och spillfett från restauranger får inte hällas i fettavskiljaren eller i avloppet.

Varför vi kräver fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare. Du som driver café, restaurang, bageri eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Vart vänder jag mig?

Läs broschyren "Krav på installation av fettavskiljare" för mer information.

Daglig hantering

Spola inte ner stora mängder matrester eller liknande i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.

Tömning och skötsel

Avskiljaren ska stå ljust, rymligt och lättåtkomligt för tömning och rengöring. Varmvatten ska vara framdraget så att avskiljaren kan spolas ren.

Efter tömning

Efter tömning ska avskiljaren fyllas med vatten. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning. Det insamlade fettet blir till biogas och biogödsel.

Uppehåll i tömningen

Du kan ansöka om uppehåll i tömningen om verksamheten ska vara stängd i minst fyra veckor. Under denna tid får ingen livsmedelshantering förekomma i lokalen.  Ansökan ska skickas till VA SYD minst fyra veckor innan uppehållet ska starta. Vi tar ut en administrativ avgift för uppehållet.

För dig som har verksamhet i Lomma, Lund eller Eslöv

VA SYD har inte hand om fettavskiljare i Lomma, Lund och Eslöv. Du som har din verksamhet i Lomma hänvisar vi till Sysav, du som har verksamhet i Lund hänvisar vi till Lunds Renhållningsverk, du som har din verksamhet i Eslöv hänvisar vi till MERAB.

Frityrolja och spillfett

Frityrolja och spillfett från restauranger får inte hällas i fettavskiljaren eller i avloppet. Allt så kallat spillfett måste tas om hand. Fettet återvinns till produktion av bland annat stearin, tvättprodukter, plast, gummi eller biodiesel. Har du frityrolja och spillfett i din restaurang behöver du kontakta en firma för att teckna eget avtal för hämtning.

Varför är detta viktigt?

Spillfett och olja från matlagning ska inte hällas i avloppet. Detta gäller speciellt större mängder fett från till exempel fritering. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med risk för stopp hos dig eller i vårt ledningsnät.

I avloppet sjunker temperaturen, varför fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen, och då blir vattnet inte så rent som vi önskar. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 15:10

Innehållsansvarig: webbredaktionen