Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Dricksglas

Utebliven betalning

Vad händer om du inte betalar fakturan? Vid utebliven betalning skickar VA SYD ett kravbrev. Utebliven betalning kan leda till att ditt vatten stryps och slutligen till att fakturan går till inkasso.

För dig som har VA-abonnemang eller både VA- och avfallsabonnemang händer detta:

1. Kravbrev: Om fakturan inte är betald när förfallodatum passerats skickar vi ett kravbrev. Det skickas ut cirka tio dagar efter fakturans förfallodatum och du har två veckor på dig att betala.

Betalar du fakturan inom 8 dagar slipper du kravavgiften och ärendet avslutas.

Om kravbrevets förfallodatum passerats utan att betalning skett, läggs kravavgift och ränta på skulden. Enligt VA SYDs räntevillkor tillkommer dessutom dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalningen inkommit till oss. Dröjsmålsränta tas ut enligt 6 § räntelagen. Detta debiteras på nästkommande faktura.

2. Varning om strypning av vattenleverans: Om kravbrevets förfallodatum passerats får du ett brev om att vattentillgången kommer att strypas på ett angivet datum ifall betalning inte sker. Strypning innebär att vattenflödet i kranen minimeras.

Sker betalning av hela skulden innan datumet för strypning infaller avslutas ärendet.

3. Strypning av vattenleverans: Om betalning inte har skett innan angivet datum stryper vi vattenleveransen. Kostnader för strypning av vattenleverans kommer att läggas till på nästa faktura. När hela skulden är betald till VA SYD kommer vattenleveransen att återupptas inom kort. Kostnaden för öppning av vattenleverans kommer att läggas till på nästa faktura.

4. Inkasso: Om inte betalning kommer in cirka en vecka efter det att strypning skett, går ärendet vidare till inkasso.

För dig som endast har avfallsabonnemang händer detta:

1. Kravbrev: Om fakturan inte är betald när förfallodatum passerats skickar vi ett kravbrev. Det skickas ut cirka tio dagar efter fakturans förfallodatum och du har två veckor på dig att betala innan fakturan går vidare till inkasso.

Betalar du fakturan inom 8 dagar slipper du kravavgiften och ärendet avslutas.

2. Inkasso: Om även kravbrevets förfallodatum passerats utan att betalning skett skickas fakturan vidare till inkasso.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen