Frågor och svar om vattenkiosker

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på sin tank snabbt och smidigt. För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos VA SYD, och ha med egen slang.

En vattenkiosk är en tankstation där den som är i stort behov av stora mängder vatten kan fylla på vatten snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken tappas med minst 600 liter per minut.

Idag finns fyra öppna kiosker:

Företagsvägen i Arlöv

Traktorvägen 16 i Lund

Gårdstångavägen i Flyinge

Maskinvägen 3 i Eslöv

Fler kommer att öppnas under 2019. Du kan logga in på webbplatsen vattenkiosk.se för att följa hur mycket vatten du tankat. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du fick när du registrerades för att tanka vatten.

För att skydda dricksvattnet i våra ledningsnät kommer VA SYD att låsa alla brandposter. Vi öppnar vattenkiosker för att våra kunder fortfarande ska kunna hämta vatten på ett snabbt och smidigt sätt.

En vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.

Byggföretag, asfaltläggare, spolbilsföretag och kommunal verksamhet är exempel på kunder som kan ha nytta av vattenkioskerna.

Livsmedelsverket ställer krav på VA SYD att skydda dricksvattnet. Öppna brandposter ökar risken för att smuts och smitta hamnar i vårt dricksvatten och därför låser vi alla under 2019.

Alla våra kunder som har behov av en större mängd vatten kan tanka från en vattenkiosk. Du behöver teckna att abonnemang hos VA SYD.

För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos VA SYD. 

Teckna ett abonnemang här. 

Då får du en nyckel till vattenkiosken och faktureras efter tankning. För att kunna tanka vatten från vattenkiosken behöver du ha med en egen slang. 

I vattenkiosken sitter en brandkoppling 63, som vanligen används av brand- och spolbilar.

Har du en 1 kubikmeterstank och vill fylla lite saktare kan du använda en egen slang med klokoppling. Instruktioner finns i vattenkiosken.

Avgiften per nyckel är 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms)

Avgift per borttappad nyckel är 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms)

Avgift per kubikmeter uttaget vatten (vatten/spillvatten) är 17,45 kr exkl moms (21,81 kr inkl moms)


Vattenkioskerna är öppna dygnet runt, alla årets dagar. Vid tekniska problem, kontakta vår kundservice på 040-635 10 00. Felanmälan görs vardagar mellan 08.00 och 16.30.

Nyckeln får du per post efter att du tecknat abonnemang på vår hemsida eller via Kundservice.

Nej, det är samma nyckel till alla vattenkiosker som VA SYD ansvarar för.

Logga in på www.vattenkiosk.se så ser du hur mycket vatten du har tankat. Inloggningsuppgifterna fick du när du tecknade abonnemang hos VA SYD.

Felanmäl vattenkiosken till VA SYDs kundservice på telefon 040-635 10 00. Felanmälan görs vardagar mellan 08.00 och 16.30.

För att tanka från vattenkioskerna behövs en egen slang med brandkoppling 63 eller klokoppling.

Ja, det är dricksvatten som kommer in i vattenkioskerna. Vi väljer dock att kalla det vatten som hämtas för tekniskt vatten. Detta gör vi då vi inte kan garantera att den som tidigare hämtat vatten har använt ren utrustning.

Ja, hösten 2019 öppnar VA SYD fler kiosker: Pildammsvägen i Malmö, Amiralsgatan i Malmö, Spillepengsgatan i Malmö och Elisedalsvägen i Oxie. Ytterligare en kiosk är planerad i Lund, men platsen är inte bestämd. Mer information kommer.

Använd trädgårdsslangen eller liknande. Planera fyllningen av poolen, för det kan ta tid. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Så fyll inte den samtidigt som grannen! Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i det kommunala dricksvattennätet. 

Tips för att fylla din pool rätt

Nej, vi slutar hyra ut vattenpoströr den 31 december 2019. Man kan få dispens för att få vatten till evenemang. Då åker VA SYD ut och placerar ståndröret som är försett med en vattenmätare och ansvarar för hemtagningen av ståndröret.

Det är bara VA SYD och räddningstjänsten som får använda brandposterna. Det är förbjudet för någon annan att använda brandposter eller spolposter. Vid händelse av att någon tar vatten ändå kommer VA SYD att polisanmäla detta.