Frågor och svar om matavfall

I Malmö och Burlöv är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Riksdagen har bestämt att 50 % av matavfallet ska sorteras senast 2018. I Malmö och Burlöv samlas idag in 47 %. I slutet av 2010 sorterades bara 6 % ut. Tack för maten!

Genom att behandla matavfallet biologiskt kan man göra biogas av det. Biogasen kan användas som fordonsbränsle i sopbilar, bussar och bilar. Biogas är det mest miljövänliga fordonsbränslet. Av resterna kan man göra biogödsel som återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts. 

Lägger du restavfall i matavfallskärlet töms inte kärlet. Rättar du själv till felet töms kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Vill du inte vänta till nästa tömning kan du begära extra tömning mot en avgift.

Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra! När kärlen för matavfall töms samtidigt med restavfallet använder vi tvåfacksbilar med skilda fack för matavfall och restavfall. Det gör att vi kan hämta olika typer av avfall samtidigt.

Det bruna matavfallskärlet rymmer 140 liter och är den enda storleken som finns på det slags kärlet. Övriga mått: Djup 550 mm, Höjd 1065 mm, Bredd 484 mm

Mätningar som Avfall Sverige* gjort visar att det blir bättre kvalitet på innehållet om man sorterar ut matavfallet i separata kärl. Då kan man uppnå en renhetsgrad på 97 procent, vilket är mycket bra. Har man ett tvådelat kärl är risken stor att man fyller på med restavfall i matavfallsfacket när restavfallskärlet är fullt.

* Avfall Sverige rapport B2009:01 "Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner".

Spraya med ättikslösning och håll kärlet rent.

Blanda 1 dl äppelcidervinäger, 1/2 dl vatten, 1 msk matolja och några droppar diskmedel i ett glas och sätt på diskbänken. Vinägern drar till sig flugorna. Oljan lägger sig ovanpå vinägern som ett lock. Diskmedlet gör att ytspänningen på oljan försvinner så att flugorna som kommer i närheten av ytan sugs ner och bäddas in i oljan.

För att inte påverka dagvattnet negativt ska du hälla vattnet på gräsmattan eller beläggning med grus och singel när du tvättar kärlen. 


VA SYD tvättar inte kärl. Sök på "kärltvätt" på internet för att hitta företag som tillhandahåller sådan tjänst.

Det är bra att du har lite matavfall, men lite matavfall kommer också till nytta. Även om man äter upp alla rester eller ger dem till hunden blir det en del skal och ben. En papperspåse med matavfall ger energi som räcker till att köra 2,5 km med en biogasbil.

Om du ändå anser att du eller din verksamhet inte behöver ett matavfallsabonnemang, så ska dispens sökas. Skicka din ansökan till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Dispens från hämtning av matavfall (nytt fönster)

Om du väljer att varmkompostera ditt matavfall, behöver du inte matavfallskärlet. Kompostering av matavfall ska ske i isolerad och skadedjurssäker behållare. 

För att få befrielse måste du anmäla att du har en kompost. I Malmö gör du det hos Miljöförvaltningen. I Burlövs kommun är det Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggavdelningen som behandlar din ansökan. Dessa tar ur en avgift för att behandla din anmälan.

Anmälan om hemkompostering i Malmö stad (nytt fönster)

Anmälan om hemkompostering i Burlövs kommun (nytt fönster)

När du fått din varmkompost godkänd kan du söka dispens hos VA SYD från kravet på kärl för matavfall. Skicka din ansökan till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö och bifoga ett godkänt intyg för varmkompost. Dispens från hämtning av matavfall (nytt fönster)

Ja, ställer du inte ut kärlet blir det inte tömt och då kommer matavfallet att börja lukta.

Ja, det kan du under förutsättning att du har ett 190 liters kärl för restavfallet (dina vanliga sopor). Väljer du ett 140 liters kärl för restavfallet så måste du ha tömning varannan vecka.

Vår miljöpolicy innebär att vi arbetar med att minimera både avfall och transporter. Vi försöker därför informera våra kunder om att se över sitt abonnemang och övergå till standardhämtning d v s tömning varannan vecka. Vi erbjuder därför inte mindre kärl, alltså 140 liter, till kunder som vill ha mer frekvent tömning.

Det finns också möjlighet att dela kärl med grannen, då man kanske inte fyller sin tunna i det egna hushållet. Ansök om gemensamt avfallskärl (nytt fönster)

Bor du i villa kostar matavfallskärlet inget ytterligare. För verksamheter och flerfamiljsfastigheter finns en särskild taxa. Läs mer om taxor och avgifter för avfall (nytt fönster)

Påsen är gjord av ett våtstarkt papper som transporterar vattenånga och påsen blir starkare och segare när den är blöt. Det är viktigt att påsen står i hållaren. Det går också lägga lite hushålls- eller tidningspapper i botten av påsen om avfallet som slängs är lite blött. Man kan också använda dubbla påsar om det behövs.

När det gäller matavfall så ska enbart papperspåsar användas. Det är ett beslut som är taget i samråd med Sysav som hanterar vårt matavfall. Skälet till att vi enbart använder papperspåsar är att de måste vara av den sort som fungerar i Sysavs förbehandlingsanläggning samt i biogasanläggningen. Förbehandlingsanläggningen klarar inte majsstärkelsepåsar, bioplast eller så kallad komposterbar plast. De fastnar i systemet och orsakar driftstopp eftersom bioplasten/majsstärkelsen eller liknande uppträder som vanlig plast i anläggningen och eventuella rester som kommer till biogasanläggningen hinner inte brytas ner.

Papperspåsar fungerar däremot utmärkt. Komposterbara "plastpåsar" är såklart ett bra alternativ i andra situationer men inte för ditt matavfall.

 

Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar och hållare genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Bor du i villa signalerar du själv när du behöver nya påsar. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen. Du kan även hämta själv på våra uthämtningsställen om de skulle ta slut. Läs mer om påsar här

Är du ansvarig för ett flerfamiljshus kan du beställa påsar via vårt webbformulär eller genom att kontakta Kundservice. Detsamma gäller för verksamheter, restauranger och storkök. Beställ påsar till matavfall för flerfamiljsbostäder och verksamheter

 

Process efter insamling av matavfall
1. Du slänger ditt matavfall i det bruna kärlet.

2. En sopbil hämtar matavfallet och kör det till behandlingsanläggningen.

3. Bilen tömmer matavfallet i en förbehandlingsficka.

4. Matavfallet krossas och skruvpressas. Det bildas en flytande vätska och en mindre mängd fast avfall.

5. Den flytande vätskan, slurryn, som innehåller all näring från matavfallet transporteras till en biogasanläggning.

6. I biogasanläggningen omvandlas det flytande matavfallet till biogas och biogödsel.

7. Biogasen är ett miljövänligt drivmedel som kan användas av våra stadsbussar, sopbilar och andra biogasbilar.

8. Biogödseln går tillbaka till jordbruket som näring till våra åkermarker.

9. Det fasta avfallet går till en förbränningsanläggning där energi utvinns i form av el och fjärrvärme. 

Slurryn – den flytande massa man gör biogas av – tas fram på Sysavs anläggning i Malmö. 2 procent av matavfallets energiinnehåll går åt för att driva denna förbehandlingsanläggning. Fram tills den nya biogasanläggningen i Malmö är klar körs sen slurryn till Kristianstad där den blir till biogas. 3 procent av matavfallets energiinnehåll går åt till transporten. Bilarna som transporterar slurryn körs på diesel då det fortfarande finns få stora lastbilar som kan drivas av flytande biogas.

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa