Bevattning
Frågor och svar om dricksvattensituationen i VA SYD-kommunerna

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö

I Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö har vi ingen vattenbrist i dagsläget och du kan fortsätta att använda dricksvattnet i kranarna, både till mat, dryck och bevattning. Genom att använda vattnet klokt så bidrar du till en besparing. På så sätt undviker vi problem längre fram.

Det riskerar inte att bli vattenbrist i år. Vårt vattenläge är oförändrat jämfört med i fjol. Undantaget är Billinge och Stockamöllan, som ännu inte är anslutna till Sydvattens distribution. Dessa orter får sitt vatten från grundvatten via VA SYDs vattenverk. 

Vi planerar inte för att detta då vi inte ser att det ska uppstå någon vattenbrist.

Vi kan alla använda vårt vatten på ett smartare och mer effektivt sätt. Vattnets värde är en långsiktig fråga som vi behöver arbeta med nu för att undvika problem längre fram.

Ja, det rinner ut sex liter rent kranvatten ur kranen varje minut den är på. Många bäckar små gör skillnad.

Ja, dricksvattnet i kranarna är bra och du kan fortsätta använda det som vanligt.

Vi vet inte hur det ser ut med vattentillgången i privata brunnar. Vi har inte möjlighet att leverera vatten till de som har egen brunn.

Vårt ledningsnät är byggt på det här sättet. Vi har tyvärr inga tekniska möjligheter idag att göra annorlunda idag. Det pågår forskning kring bland annat källsorterande avloppssystem som använder mycket lite vatten. 

VA SYD arbetar med information om hur vi kan använda vårt vatten på ett smart och effektivt sätt. Vi arbetar också löpande med att se över vårt ledningsnät så att det inte finns läckor och håller koll på vattenförsörjningen i våra medlemskommuner. Arbetet med att ansluta två av tre orter i Eslövs kommun till Sydvattens distribution pågår, det kommer att göra deras vattenförsörjning tryggare. VA SYD har en tät dialog med Sydvatten och grannkommuner kring dessa frågor. 

Länsstyrelsen är sammankallande i arbetet att tillsammans med VA SYD, NSVA, Sydvatten och Kristianstads kommun, ta fram en dricksvattenstrategi där möjligheterna undersöks att binda samman östra och västra Skåne med ett ledningsnät.