Frågor och svar om ditt avfallsabonnemang

Som villaägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av rest- och matavfall. Du kan också ha abonnemang för trädgårdsavfall. VA SYD har ansvar för att samla in hushållsavfall och matavfall. Vid ägarbyte övergår abonnemanget på de nya ägarna.

Abonnemanget omfattar tömning av kärl måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 19.00, dragväg upp till två meter från tomtgräns, kärlhyra, reparation eller byte av skadade kärl, tillgång till återvinningscentral, information och moms. Vi hämtar alla dagar utom juldagen och nyårsdagen.

Till grundabonnemanget för rest- och matavfall ska tillägg betalas för

 • dragmeter 2-50 meter från tomtgräns
  låst dörr eller grind
  kärl för trädgårdsavfall
 • Kärlen ska stå utsatta max två meter från tomtgräns innan klockan 06.30 på tömningsdagen om du inte betalar extra för längre dragväg eller för låst dörr eller grind
 • Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder, hårdgjord och utan trösklar och trappor
 • Vintertid ska dragvägen vara snöröjd och halkfri fram till kärlen
 • Kärlen ska stå vända med hjul och handtag utåt (om du inte får tömt ditt trädgårdsavfall med en bil med sidolastare; då gäller tvärtom)
 • Bor du vid en väg där sopbilen inte kan komma fram, ska kärlen dras fram till närmsta farbara väg senast klockan 06.30 på tömningsdagen
 • Endast restavfall, matavfall och trädgårdsavfall ska finnas i respektive kärl. Farligt avfall och grovavfall får inte slängas i hushållskärlen
 • Överfulla kärl töms inte; locket ska gå att stänga
 • Fastfruset avfall töms inte, försök frigöra fastfruset avfall vintertid

VA SYD erbjuder inte kärltvätt. Sök på "kärltvätt" på internet för att hitta företag som erbjuder tjänsten.

För att reklamera utebliven soptömning, vänligen fyll i webbformuläret Anmäl utebliven soptömning eller gå in på Mina sidor. Här kan du också reklamera söndrigt eller fel återställt kärl.

För att göra ändringar i ditt abonnemang, logga in på Mina sidor. Du kan också kontakta Kundservice på 040-635 10 00 eller via kund@vasyd.se. Ändringar kostar 90 kr per tillfälle.

Villahushåll

Kläm en matavfallspåse i din bruna tunna när du vill få fler påsar levererade. Sopbilen levererar vid nästa tömningstillfälle. Du kan också hämta påsar på våra utlämningsställen. Läs mer om påsar och utlämningsställen här.

Boende i lägenhet

Bor du i lägenhet kan du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Fastighetsägare, -skötare eller verksamhetsutövare

Är du ägare av en flerfamiljsfastighet, ansvarig för en bostadsrättsförening, en verksamhet, ett företag  eller en industri kan du beställa nya påsar här.

Som villaägare kan du beställa hämtning av grovavfall till en kostnad av 100 kr i framkörningsavgift samt 50 kr per kolli. Kollit hämtas mellan tisdag till fredag nästkommande vecka och för att göra en beställning kontaktar du Kundservice. 

Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Grovafall/vitvaror kan du även lämna kostnadsfritt på en av Sysavs  återvinningscentraler som du hittar här: http://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/.

Vid flytt och ägarbyte ska blanketten Anmälan om ägarbyte fyllas i. Här noterar man vattenmätarställningen på tillträdesdagen och blanketten signeras av både köpare och säljare. I och med detta övergår abonnemanget för både VA och avfall till den nya ägaren. Blanketten kan skickas in till oss per post eller e-post.

Vi får ingen information om ägarbyte om inte blanketten ovan kommer till oss. Den nya ägaren tar över befintligt avfallsabonnemang.

VA SYD kommer att införa fyrfackskärl för villahushållen i Malmö stad och Burlövs kommun för enklare fastighetsnära källsortering av förpackningar. 2019 beräknar vi kunna leverera de första kärlen.

Syftet med fyrfackskärlen är att öka insamlingen av förpackningsmaterial, för idag hamnar återvinningsbart material i alltför stor grad i restavfallet (vanliga soppåsen). De två kärlen kommer att ha totalt åtta fack för restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas.

Läs mer om fyrfackskärl här

Kvaliteten på materialet blir inte lika bra med det systemet och driftskostnaderna är högre. En anläggning för den typen av påsar är också väldigt dyr att ta fram och Sysav har redan investerat i en anläggning för papperspåsar. Övriga kommuner i Skåne som redan nu lämnar sitt matavfall använder papperspåsar.

Sidan uppdaterad 9 March 2020 13:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen