Fyrfackskärl
Frågor och svar om fyrfackskärl

Burlöv, Malmö

Här hittar du vanliga frågor och svar om fyrfackskärl som just nu införs för villahushållen i Malmö och Burlöv. Vi har börjat med kärlutbytet och i oktober beräknas alla hushåll fått ny möjlighet till enklare sortering.

En fungerande källsortering är bra för miljön och ett enkelt system vid din fastighet underlättar så att du slipper åka iväg för att lämna dina förpackningar. Undersökningar visar att insamlingen av förpackningsmaterial ökar med ca 50 % när kommuner inför fyrfackskärl och samtidigt som återvinningen ökar så minskar mängden restavfall.

Från 6 maj till oktober kommer de nya kärlen att köras ut, och de gamla hämtas in. Utbytet sker tur efter tur som sopbilarna kör. Mer information kommer i din brevlåda när det är dags för dig att få kärlen utbytta. Redan nu kan du se planerade datum på Mina sidor.

När du väl fått dina nya kärl, fungerar tömningen så här:

  • Två veckor efter det att kärlen kommit på plats har du din första tömning på din tömningsdag
  • Gå in på Mina sidor för att se vilka veckor endast kärl 1 töms, och vilka veckor även kärl 2 töms (om du har båda kärlen)
  • Ytterligare två veckor senare sker nästa tömning på din tömningsdag, då har kärl 1 tömts två gånger och kärl 2 en.
  • Det är olika bilar som tömmer kärl 1 och kärl 2. De kan komma vid olika tider, men båda kärlen kommer att tömmas på din tömningsdag de veckor båda kärlen töms
  • Elektronikboxen hänger du på kärl 1 när den börjar bli full. Kom ihåg att ta in den när den blivit tömd!

Det finns en lag om producentansvar, som säger att alla som producerar förpackningar, varor i förpackningar och tidningar ska se till att dessa blir insamlade och återvunna. Det finns idag ingen motsvarande lag som gäller alla slags produkter av alla slags material.

Alla hushåll och verksamheter ansvarar i sin tur för att lämna förpackningar och tidningar till källsortering.

En lösning på detta är fyrfackskärlen som dessutom gör det enkelt för hushållen att sortera på den egna tomten.

Syftet med producentansvaret och ansvaret att källsortera är att minska avfallet och öka återvinningen.


Mat- och restavfall lämnas till Sysav (en förbehandlingsanläggning ägd av 14 skånska kommuner). Avfallet blir till biogas, biogödsel eller värme. Här hamnar även elavfallet som tas om hand i dess olika delar och material.

 

Trädgårdsavfall lämnas också till Sysav och blir till ny jord som man kan köpa på återvinningscentralerna.

 

Övrigt förpackningsmaterial lämnas till TMR återvinning som är en leverantör som tar hand om plast, glas, metall, tidningar och papper. Allt var för sig för att i så stor utsträckning som möjligt bli ny råvara.

Det är ett kärl som är indelat i fyra fack. Kärlet har en mellanvägg och en insats med två fack. I de olika facken kan man slänga olika avfall. I kärl 1 lägger du restavfall (den vanliga soppåsen), matavfall, plastförpackningar och färgat glas. I kärl 2 lägger du pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar och ofärgat glas. I elektronikboxen lägger du ljuskällor, mindre elektronikavfall och batterier.

Alla villaägare, där det går att införa, kommer att få nuvarande kärl utbytta mot fyrfackskärl. Standardabonnemanget innebär två fyrfackskärl. Du betalar samma avgift även om du väljer bort ett kärl. Fördelen med att välja två kärl är att du kan sortera och bli av med allt förpackningsmaterial och slipper köra iväg till återvinningsstationen.

Det gamla systemet med separata mat- och restavfallskärl kommer inte att finnas kvar utan kommer att ersättas med fyrfackskärl. Om du anser dig behöva ytterligare restavfallkärl så kan du beställa till ett 190-literskärl även efter införandet av fyrfackskärl. Kostnad för det extra kärlet är 900 kr inklusive moms per år (2019). Trädgårdsavfallskärlet påverkas inte av förändringen.

De gamla rest- och matavfallskärlen kommer att återanvändas av flerfamiljsfastigheter och verksamheter och resten kommer att materialåtervinnas.

Vi vill att sorteringen av förpackningar ska öka och att det ska bli lättare att göra rätt. För att kunna sortera det vanligaste avfallet som uppstår i ett hushåll behöver man två fyrfackskärl. Återvinningen av förpackningar, tidningar och matavfall ökar om alla har fastighetsnära insamling.  Villaägare slipper då åka iväg till återvinningsstationen med sitt förpackningsmaterial. Enligt Avfallsförordningen är du ansvarig att lämna ditt förpackningsmaterial samt tidningar till återvinning, med fyrfackskärl så blir det enklare.

Standardabonnemanget kostar 1 950 kronor per år inklusive moms oavsett om du har ett eller två kärl. Avgiften enligt taxan för fyrfackskärl börjar gälla först när du har fått de nya kärlen.

Avgiften för sophämtning är uppdelad i en grundavgift (650 kr per hushåll) och en hämtningsavgift. I grundavgiften ingår kostnaderna för drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundservice.

Det går bra att dela kärl med grannen. Detta kostar 1 300 kronor per hushåll och år, inklusive moms. Varje hushåll betalar i detta fall vars en grundavgift (650 kr) och delar på sen hämtningsavgiften. Ansök om delat kärl för fyrfack

Ett extra 190-liters restavfallskärl går att beställa utöver fyrfackskärlen vid behov. Kostnaden är 900 kr per år, inklusive moms.

Prisuppgifterna ovan gäller 2019 års taxa. Kommunfullmäktige i Burlöv och Malmö fattade beslut om taxan i juni 2018. 

Har du inte möjlighet att bygga om din inhägnad så att den rymmer två kärl, så kan du ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Ja, det går bra för närliggande fastigheter, alltså grannar som delar fastighetsgräns eller bor mitt över gatan. Det får inte vara något hus emellan. Kostnad för att dela kärl är 1 300 kronor inklusive moms per hushåll och år.

Ansök om delat kärl för fyrfack

Se förutsättningarna i VA SYDs avfallsföreskrifter

Måtten på kärlen är följande:

Bredd 77 cm.
Djup 87 cm. Ytterligare 22 cm tillkommer när elektronikboxen används. Den hänger du själv på kärlet vid behov.
Höjd 112 cm.

Varje kärl rymmer 370 liter. Observera att måtten för fyrfackskärl inte är detsamma som de 370-literskärl som används för restavfall i exempelvis flerfamiljsbostäder.

Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka.

Förutom mat- och restavfall (vanliga soppåsen) samlar vi in förpackningar och tidningar. Som förpackning räknas en produkt som har framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara. Det handlar alltså inte bara om material. En tandborste av plast är exempelvis inte en förpackning.

I kärl 1 slänger du plastförpackningar, restavfall, matavfall och färgat glas. Matavfallet ska fortfarande kastas i de bruna påsarna innan det kastas facket avsett för matavfall. Även restavfallet ska vara förpackat, precis som innan.

I kärl 2 slänger du pappersförpackningar, tidningar, ofärgat glas och metall­förpackningar. 

Du kan inte byta plats på insatserna i kärlet för då kommer avfallet hamna i fel fack och blandas i bilen.

Kärl 1: Plastförpackningar 120 l, Restavfall 160 l, Färgat glas 30 l, Matavfall 60 l

Kärl 2: Tidningar 120 l, Pappersförpackningar 190 l, Metallförpackningar 30 l, Ofärgat glas 30 l

Om du bor i en samfällighet eller brf och har eget rest- och matavfallskärl idag, så kommer dessa att ersättas med två stycken fyrfackskärl med full källsortering.

Har ni redan eller har för avsikt att bygga en gemensamhetsanläggning för sophantering, såsom miljöhus, underjordiska behållare eller liknande, är det ofta ett billigare alternativ att samla allt avfall på en eller ett fåtal platser och ta bort de enskilda kärlen. Vill ni har rådgivning gällande gemensamhetslösningar så går det bra att kontakta oss. Du kan även läsa mer om de olika insamlingssystemen som finns att välja mellan i broschyren ”Gör rum för miljön”

22 av 33 kommuner i Skåne har eller kommer att införa fyrfackskärl 2019. Samtliga kommuner som har fyrfackskärl visar på ökad mängd nöjda kunder och bättre sortering av avfall.

Statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att kundnöjdheten avseende insamling av avfall hos villor i SAMSA-området är högre hos kommuner med fyrfackskärl (91%), (SAMSA är en samverkansorganisation för skånska och blekingska kommunala avfallsverksamheter).

VA SYD kommer att skicka ut information. Det kommer också att finnas information på vår hemsida. I kärlen kommer det att finnas dekaler så att man lätt kan se vad som ska sorteras i de olika facken.

Vi kommer att visa upp kärlen vid olika event, tidpunkter kommunicerar vi via vårt nyhetsbrev Hållbart och vår hemsida. Under tiden finns kärlen på återvinningsstationerna i Bunkeflo och i Norra Hamnen för att titta och känna på.

Tillsvidare kommer de att finnas kvar, då det ska finnas möjligheter att slänga större skrymmande förpackningar. Det är FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna och inte VA SYD. FTIAB bestämmer om och vilka stationer som ska finnas kvar eller flyttas.

Om du komposterar hemma idag, går det alldeles utmärkt att fortsätta efter införandet av fyrfackskärl. Då behöver du inte längre dispens för hämtning av matavfall från VA SYD. Förutsättningen för hemkompostering är att du har gjort en anmälan till miljöförvaltningen i Malmö stad eller miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun. Dessa tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

Anmälan om hemkompostering Malmö stad (nytt fönster)

Anmälan om hemkompostering Burlövs kommun (nytt fönster)

Mat- och restavfall (till exempel blöjor) behöver tömmas varannan vecka. Plastförpackningar är ett avfall som ökar i mängd och behöver också tömmas oftare. Färgat glas samlas in i något större mängder än ofärgat, därför finns det i kärl 1. Övrigt avfall hamnar därför i kärl 2 som töms var fjärde vecka.

Facket för matavfall kommer att ha ett extra lock för att minska eventuell odör.

Om du betalar för att få ditt kärl hämtat inne på tomten så kommer den tjänsten att tillsvidare finnas kvar. 

Insidan av bilen är fördelad i fyra fack. En arm lyfter upp de två insatsfacken ur kärlet och en annan arm lyfter upp själva kärlet. Sedan töms respektive avfall i respektive fack.

Det är ett politiskt beslut som fattades i respektive kommun, i Malmö stad 2016 och i Burlövs kommun 2017.

Så funkar det

Information om fyrfackskärl

Instruktion med exempel och bilder på hur och vad du sorterar i fyrfackskärlen.

Ladda ner pdf-dokument  Download in English pdf-dokument

Enklare sortering av avfall, förpackningar och tidningar

Information om hur du placerar kärlen, och hur och var du ska sortera.

Ladda ner pdf-dokument

Win-win återvinn

Fyrfackskärlen är en optimal lösning för att sortera så mycket som möjligt hemma. Men var ska kärlen stå? Här får du tips och råd för hur du kan planera för dina kärl i trädgården. Vi har tagit hjälp av trädgårdsdesignern Niclas Tengwall.

Ladda ner pdf-dokument

Storlek på fyrfackskärlen

Bredd 77 cm
Djup 87 cm (ytterligare 22 cm tillkommer när elektronikboxen används)
Höjd 112 cm

Fyrfackskärl med mått