Fyrfackskärl
Frågor och svar om fyrfackskärl

Burlöv, Malmö

Här hittar du vanliga frågor och svar om fyrfackskärl. Kärlen införs för villahushållen i Malmö stad och Burlövs kommun för enklare fastighetsnära källsortering av förpackningar. 2019 beräknar vi kunna leverera de första kärlen.

En fungerande källsortering är bra för miljön och ett enkelt system vid din fastighet underlättar så att du slipper åka iväg för att lämna dina förpackningar. Undersökningar visar att insamlingen av förpackningsmaterial ökar med ca 50 % när kommuner inför fyrfackskärl och samtidigt som återvinningen ökar så minskar mängden restavfall.

Det är ett kärl som är indelat i fyra fack. Kärlet har en mellanvägg och en insats med två fack. I de olika facken kan man slänga olika avfall. I kärl 1 lägger du restavfall (den vanliga soppåsen), matavfall, plastförpackningar och färgat glas. I kärl 2 lägger du pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar och ofärgat glas. I elektronikboxen lägger du ljuskällor, mindre elektronikavfall och batterier.

Alla villaägare, där det går att införa, kommer att få nuvarande kärl utbytta mot fyrfackskärl. Standardabonnemanget innebär två fyrfackskärl. Du betalar samma avgift även om du väljer bort ett kärl. Kärl två får du på köpet och är så att säga "gratis". Fördelen med att välja två kärl är att du kan sortera och bli av med allt förpackningsmaterial och slipper köra iväg till återvinningsstationen.

Det gamla systemet med separata mat- och restavfallskärl kommer inte att finnas kvar utan kommer att ersättas med fyrfackskärl. Om du anser dig behöva ytterligare restavfallkärl så kan du beställa till 190-literskärl även efter införandet av fyrfackskärl. Kostnad för det extra kärlet är 900 kr inklusive moms per år. Trädgårdsavfallskärlet påverkas inte av förändringen.

De gamla rest- och matavfallskärlen kommer att återanvändas av flerfamiljsfastigheter och verksamheter och resten kommer att materialåtervinnas.

För att kunna sortera det vanligaste avfallet som uppstår i ett hushåll behöver man två fyrfackskärl. Återvinningen av förpackningar, tidningar och matavfall ökar om alla har fastighetsnära insamling. Villaägare slipper då åka iväg till återvinningsstationen med sitt förpackningsmaterial. Enligt Avfallsförordningen är du ansvarig att lämna ditt förpackningsmaterial samt tidningar till återvinning.

Alla villaägare, där det går att införa fyrfackskärl, ska få fyrfackskärl under 2019. Från maj till november kommer kärlen att köras ut. Områdesfördelningen blir klar under våren 2019. Mer information om kärlen kommer att skickas ut under hösten 2018.

Kommunfullmäktige i Burlöv och Malmö fattade beslut om taxan i juni 2018. Standardabonnemanget kommer att kosta 1 950 kronor per år inklusive moms oavsett om du har ett eller två kärl. Avgiften enligt taxan för fyrfack börjar gälla först när du har fått de nya kärlen.

Avgiften för sophämtning är uppdelad i en grundavgift (650 kr) och en rörlig avgift. I grundavgiften ingår kostnaderna för drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundservice.

Det går bra att dela kärl med grannen. Detta kommer att kosta 1 300 kronor per hushåll och år, inklusive moms. Varje hushåll betalar i detta fall vars en grundavgift (650 kr) och delar på den rörliga avgiften. Ansök om delat kärl för fyrfack

Ett extra 190-liters restavfallskärl går att beställa utöver fyrfackskärlen vid behov. Kostnaden för detta blir 900 kr per år, inklusive moms.

Har du inte möjlighet att bygga om din inhägnad så att den rymmer två kärl, så kan du ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Ja, det går bra. Kostnad för att dela kärl är 1 300 kronor inklusive moms per hushåll och år.

Ansök om delat kärl för fyrfack

Se förutsättningarna i VA SYDs avfallsföreskrifter

Måtten på kärlen är följande:

Bredd 77 cm.
Djup 87 cm. Ytterligare 22 cm tillkommer när elektronikboxen används. Den hänger du själv på kärlet vid behov.
Höjd 112 cm.

Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka.

Förutom mat- och restavfall (vanliga soppåsen) samlar vi in förpackningar och tidningar.

I kärl 1 slänger du plastförpackningar, restavfall, matavfall och färgat glas. Matavfallet ska fortfarande kastas i de bruna påsarna innan det kastas facket avsett för matavfall. Även restavfallet ska vara förpackat, precis som innan.

I kärl 2 slänger du pappersförpackningar, tidningar, ofärgat glas och metall­förpackningar. 

Du kan inte byta plats på insatserna i kärlet för då kommer avfallet hamna i fel fack och blandas i bilen.

Kärl 1: Plastförpackningar 120 l, Restavfall 160 l, Färgat glas 30 l, Matavfall 60 l

Kärl 2: Tidningar 120 l, Pappersförpackningar 190 l, Metallförpackningar 30 l, Ofärgat glas 30 l

Om du bor i en samfällighet och har eget rest- och matavfallskärl idag, så kommer dessa att ersättas med två stycken fyrfackskärl med full källsortering.

Har ni redan eller har för avsikt att bygga ett gemensamt miljöhus, är det billigare att samla både restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar i miljöhuset och ta bort de enskilda kärlen.

22 av 33 kommuner i Skåne har eller kommer att införa fyrfackskärl 2019. Samtliga kommuner som har fyrfackskärl visar på ökad mängd nöjda kunder och bättre sortering av avfall.

Statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att kundnöjdheten avseende insamling av avfall hos villor i SAMSA-området är högre hos kommuner med fyrfackskärl (91%), (SAMSA är en samverkansorganisation för skånska och blekingska kommunala avfallsverksamheter).

VA SYD kommer att skicka ut information i god tid innan. Det kommer också att finnas information på vår hemsida. I kärlen kommer det att finnas dekaler så att man lätt kan se vad som ska sorteras i de olika facken.

Vi kommer att visa upp kärlen vid olika event, tidpunkter kommunicerar vi via vårt nyhetsbrev Hållbart och vår hemsida. Under tiden finns kärlen på återvinningsstationerna i Bunkeflo och i Norra Hamnen för att titta och känna på.

Tillsvidare kommer de att finnas kvar, då det ska finnas möjligheter att slänga större skrymmande förpackningar. Det är FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna och inte VA SYD. FTIAB bestämmer om och vilka stationer som ska finnas kvar eller flyttas.

Om du komposterar hemma idag, går det alldeles utmärkt under förutsättning att du har gjort en anmälan till miljöförvaltningen i Malmö stad eller miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun. Dessa tar ut en avgift för att behandla din anmälan.

Anmälan om hemkompostering Malmö stad (nytt fönster)

Anmälan om hemkompostering Burlövs kommun (nytt fönster)

När din anmälan är godkänd kan du söka dispens hos VA SYD från kravet på kärl för matavfall. Skicka din ansökan till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö och bifoga ett godkänt intyg för varmkompost. Dispens från hämtning av matavfall (nytt fönster).

Mat- och restavfall (till exempel blöjor) behöver tömmas varannan vecka. Plastförpackningar är ett avfall som ökar i mängd och behöver också tömmas oftare. Färgat glas samlas in i något större mängder än ofärgat, därför finns det i kärl 1. Övrigt avfall hamnar därför i kärl 2 som töms var fjärde vecka.

Facket för matavfall kommer att ha ett extra lock för att minska eventuell odör.

Om du betalar för att få ditt kärl hämtat inne på tomten så kommer den tjänsten att tillsvidare finnas kvar. 

Insidan av bilen är fördelad i fyra fack. En arm lyfter upp de två insatsfacken ur kärlet och en annan arm lyfter upp själva kärlet. Sedan töms respektive avfall i respektive fack.

Det är ett politiskt beslut som fattades i respektive kommun, i Malmö stad 2016 och i Burlövs kommun 2017.

Skapa rum för fyrfackskärlen

Fyrfackskärlen är en optimal lösning för att sortera så mycket som möjligt hemma. Men var ska kärlen stå? Här får du tips och råd för hur du kan planera för dina kärl i trädgården. Vi har tagit hjälp av trädgårdsdesignern Niclas Tengwall.

Ladda ner pdf-dokument

Storlek på fyrfackskärlen

Bredd 77 cm
Djup 87 cm (ytterligare 22 cm tillkommer när elektronikboxen används)
Höjd 112 cm

Fyrfackskärl med mått