Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Vattenprover, provtagning och analys

VA SYDs laboratorier utför provtagning och analyser av dricksvatten, avloppsvatten, slam och jord åt VA SYDs kommuner. Analystjänster erbjuds även andra organisationer, företag och privatpersoner i mån av kapacitet. 

Analys av vatten till kommuner, företag och dig med egen brunn

Nya kunder är välkomna att kontakta laboratoriet per mejl för beställningar och information om våra tjänster. Du som redan är kund hos laboratorieenheten är välkommen till laboratoriet vid Bulltofta vattenverk i Malmö. Här kan du hämta provflaskor och lämna prov.

För tillfället har VA SYD laboratorieenhet inte möjlighet att ta emot prov från egen brunn för analys. Vi hänvisar till privata livsmedelslaboratorier.

Öppettider laboratoriet:

Måndag-torsdag klockan 8-15, fredagar klockan 8-13*
* Flertalet provtyper kan inte tas emot efter klockan 13 på fredagar och andra dagar före helgdag. Vid särskilda tillfällen kan laboratoriet vara stängt.

För information om priser och avtal kontakta laboratorieenheten via mejl: laboratorieenheten@vasyd.se

Exempel på vanliga analystjänster:

  • Brunnsvatten: kemisk och mikrobiologisk kontroll med bedömning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
  • Dricksvatten: normal eller utvidgad kontroll med bedömning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
  • Badvatten: kontroll av bassängbad och strandbad inklusive provtagning och bedömning.
  • Avloppsvatten: inkommande och utgående vatten vid reningsverk.
  • Industriellt avloppsvatten: utsläpps- och driftskontroll.

Exempel på enskilda analyser:

  • Mikrobiologiska analyser (bakterier, mikrosvampar, salmonella)
  • Närsalter inklusive kisel
  • Metaller med ICP-OES
  • Biologisk och kemisk syreförbrukning (BOD, COD)

Sidan uppdaterad: 10 januari 2022 10:49

Innehållsansvarig: webbredaktionen