Egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör vatten analyseras vart tredje år. 

Det här gäller för egen brunn i VA SYDs medlemskommuner

Du som har egen brunn ansvarar själv för skötsel och analys av vattnet. Vill du göra en provtagning på vattnet gäller olika saker beroende på var du bor.

  • Boende i Eslövs kommun: Eslövs kommun erbjuder permanentboende gravida och familjer med barn under ett år kostnadsfri analys av brunnsvattnet. Läs mer om kostnadsfri analys i Eslöv.
  • Boende i Lomma kommun: Kontakta kommunens miljöenhet om du har frågor om egen brunn.
  • Boende i Lunds kommun: Vi hänvisar till informationen på Lunds kommuns webbplats egen brunn i Lunds kommun.
  • Boende i Burlövs kommun och Malmö stad: Kommunen utför inga kontroller av enskilda brunnar. För vattenanalyser hänvisas du till privata livsmedelslaboratorier.

Torrlagd brunn

Har din privata brunn sinat? Det kan hända under sommarmånaderna när långa perioder av torka kan göra att grundvattennivån blir så låg att din brunn blir torr. Tyvärr kan inte VA SYD hjälpa dig med att fylla din brunn med vatten. Detta beror på att vi behöver vara redo att rycka ut till det kommunala ledningsnätet vid eventuella läckor.

Alternativ som finns: 

  • Ansök om abonnemang till vattenkiosk. I en vattenkiosk kan du tanka vatten med hjälp av egen slang, koppling och tank. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning. Ska vattnet drickas rekommenderar vi att du kokar det först. Kioskerna kan stängas vid brist på vatten.
  • På vissa platser i landet finns det privata firmor som kan hjälpa dig med leverans av vatten. Sök på internet för att hitta mer information eller kontakta din kommun.
  • Om din fastighet ligger i närheten av vårt ledningsnät kan vi undersöka om det går att du kan ansluta dig till det allmänna dricksvattennätet.

Sidan uppdaterad: 15 januari 2021 14:47

Innehållsansvarig: webbredaktionen