Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör vatten analyseras vart tredje år. 

Fastighetsägaren ansvarar för egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar själv för skötsel och analys av vattnet. Vi hänvisar till kommunernas hemsidor om regler för egen brunn.

VA SYDs laboratorium tar i mån av tid emot vattenprover för analys och kan även ta prover på fastighetsägarens bekostnad.

För tillfället har VA SYD laboratorieenhet inte möjlighet att ta emot prov från egen brunn för analys. Vi hänvisar till privata livsmedelslaboratorier.

Vattenprover, provtagning och analys 

Torrlagd brunn

Har din privata brunn sinat? Det kan hända under sommarmånaderna när långa perioder av torka kan göra att grundvattennivån blir så låg att din brunn blir torr. Tyvärr kan inte VA SYD hjälpa dig med att fylla din brunn med vatten. Detta beror på att vi behöver vara redo att rycka ut till det kommunala ledningsnätet vid eventuella läckor.

Alternativ som finns: 

  • Ansök om abonnemang till vattenkiosk. I en vattenkiosk kan du tanka vatten med hjälp av egen slang, koppling och tank. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning. Ska vattnet drickas rekommenderar vi att du kokar det först. Kioskerna kan stängas vid brist på vatten.
  • På vissa platser i landet finns det privata firmor som kan hjälpa dig med leverans av vatten. Sök på internet för att hitta mer information eller kontakta din kommun.
  • Om din fastighet ligger i närheten av vårt ledningsnät kan vi undersöka om det går ansluta din fastighet till det allmänna dricksvattennätet.

Sidan uppdaterad: 10 januari 2022 10:49

Innehållsansvarig: webbredaktionen