Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Dricksvattenkvalitet

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Här kan du bland annat läsa mer om hur VA SYD kontrollerar kommunalt dricksvatten och mer om provtagning samt analys. 

Följer hårda krav från Livsmedelsverket

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten. För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar VA SYD regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken.

VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium

Vi följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten om hur ofta och hur många prover som ska tas. Ju större volym producerat och distribuerat vatten desto fler kontroller. Vi tar över 900 prover om året på dricksvattnet i alla våra fem medlemskommuner. VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium som utför tester på det kommunala dricksvattnet.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen