Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Var kommer ditt dricksvatten ifrån?

Vattnet i VA SYDs kommuner kommer från Vombsjön, Bolmen, Grevietäkten samt borrade brunnar. Vatten från Bolmen och Vombsjön produceras till dricksvatten av Sydvatten som är ett kommunägt bolag. VA SYD distribuerar sedan ut vattnet hem till dig. I de orter som har borrade brunnar levereras vattnet från egna vattenverk. 

Burlövs dricksvatten

Dricksvattnet i Burlöv kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen i Småland och från Vombsjön i Skåne. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Burlövs kommun bereds det i ett vattenverk: Ringsjöverket eller Vombverket.  

Eslövs dricksvatten

Dricksvattnet i Eslöv kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen i Småland, från Vombsjön i Skåne och från borrade brunnar. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Eslövs kommun bereds det i ett vattenverk: Ringsjöverket, Vombverket eller mindre verk vid borrade brunnar.

Varifrån du får ditt vatten beror på var i Eslövs kommun du bor: 

  • Harlösa och Löberöd får Vombvatten från Vombverket.
  • Hurva har ett eget vattenverk med grundvatten.
  • Övriga Eslöv får Bolmenvatten från Ringsjöverket.

Lommas dricksvatten

Dricksvattnet i Lomma kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen i Småland. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Lomma kommun bereds det i Ringsjöverket.

Lunds dricksvatten

Dricksvattnet i Lund kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen i Småland, från Vombsjön i Skåne och från eget grundvatten. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Lunds kommun bereds det i ett vattenverk: Ringsjöverket, Vombverket eller mindre verk vid borrade brunnar. 

Varifrån du får ditt vatten beror på var i Lunds kommun du bor: 

  • Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby får Bolmenvatten från Ringsjöverket.
  • Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby, Vombs by och Södra Sandby får Vombvatten från Vombverket.
  • Gravaregården och Skatteberga får vatten från vattenverket Gravaregården.

Malmös dricksvatten

Dricksvattnet i Malmö kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen i Småland, från Vombsjön i Skåne och från Grevietäkten i Staffanstorps kommun.

Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Malmö stad bereds det i ett vattenverk: Ringsjöverket, Vombverket eller Bulltofta vattenverk. Blandningsförhållandena ser olika ut i olika delar av staden, men varierar också över dygnet. Vombverket står för cirka 75 procent. Ringsjöverket och Bulltofta vattenverk bidrar i dagsläget med ungefär lika stor del till Malmö.


De som får vatten från Ringsjöverket är: en del av norra Malmö, väster om inre Ringvägen, norr om Ystadvägen och öster om Mariedalsvägen (Rosengård exkluderat).

Sidan uppdaterad: 24 januari 2022 14:08

Innehållsansvarig: webbredaktionen