Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Hårt eller mjukt vatten?

Vatten är antingen hårt eller mjukt. Hårdheten varierar beroende på var du bor och var just ditt vatten kommer ifrån. Här kan du läsa mer om ditt vattens hårdhetsgrad och tips att tänka på om du har hårt eller mjukt vatten.

Vad innebär hårdhetsgrad?

Vattens hårdhet benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten. Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten och vatten med låg halt kallas mjukt vatten.

Vad är hårt respektive mjukt vatten?

Hårdhet (°dH) och benämning: 

 • 0-2: mycket mjukt
 • 2-5: mjukt
 • 5-10: medelhårt
 • 10-21: hårt
 • >21: mycket hårt

Hårdhetsgrad i våra medlemskommuner

Nivåerna som anges är medelvärden från den 1 april 2019 till 31 mars 2020. I vissa kommuner skiljer sig hårdhetsgraden åt beroende på var vattnet kommer ifrån. 

Hårdhetsgrad Burlövs dricksvatten

Burlövs dricksvatten är relativt mjukt och har en hårdhetsgrad på cirka 5,0 °dH.

Hårdhetsgrad Eslövs dricksvatten

Hårdhetsgraden på Eslövs dricksvatten varierar beroende på var ditt vatten kommer ifrån:

 • Harlösa och Löberöd, som har vatten från Vombsjön, har ett medelhårt vatten med en hårdhetsgrad på 5,6-6,0 °dH.
 • Hurva, som har vatten från eget vattenverk, har ett medelhårt vatten med en hårdhetsgrad på 8,5 °dH.
 • Övriga Eslöv, som har vatten från Bolmen, har ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3,3 -3,6 °dH.

Hårdhetsgrad Lommas dricksvatten

Lommas dricksvatten, som kommer från Bolmen, är ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3,3 -3,6 °dH.

Hårdhetsgrad Lunds dricksvatten

Hårdhetsgraden på Lunds dricksvatten varierar beroende på var ditt vatten kommer ifrån:

 • Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby, som har vatten från Bolmen, har ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3,3 -3,6 °dH.
 • Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby, Södra Sandby mellanzon** och högzon***, som har vatten från Vombsjön, har ett medelhårt vatten med en hårdhetsgrad på 5,6-6,0 °dH.
 • Gravaregården och Skatteberga, som har vatten från eget vattenverk, har ett hårt vatten med en hårdhetsgrad på 14 °dH.

*** Till högzon räknas Skryllegården och ett antal närliggande fastigheter.
** Till Södra Sandby mellanzon räknas: Assarhusavägen samt all bebyggelse söder om denna (både öster och väster om Dalbyvägen), Blå-mesvägen, Blåvingevägen, Ekoxevägen, Ekvägen, Fjärilsvägen, Glasvingevägen, Gullvingevägen, Majbaggevägen, Ollonborrevägen, Skalbaggevägen, Spinnarevägen, Svärmarevägen.

Hårdhetsgrad Malmös dricksvatten

Malmös dricksvatten är medelhårt och har en hårdhetsgrad på 5,9 °dH.

Hårt eller mjukt vatten, hur påverkar det dig?

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för dig som privatperson påverkar hårdhetsgrad framförallt hur du ska dosera disk- och tvättmedel. Det kan också vara viktig information vid installation av disk- eller tvättmaskin.

Att tänka på om du har mjukt vatten

Mjukt vatten är bättre för miljön jämfört med hårt vatten. En annan fördel med mjukt vatten är att det inte löser ut så mycket koppar från vattenledningarna i fastigheten, vilket innebär att slammet som uppstår i reningsprocessen i reningsverken blir betydligt renare. Samtidigt kan ett alltför mjukt vatten leda till rostangrepp i ledningarna.

Att tänka på om du har hårt vatten

Hårt vatten kan orsaka kalkutfällningar i till exempel diskmaskinen och ge kalkavlagringar på hushållsmaskiner.  

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen