Eslövs vattentorn

Eslövs vattentorn

I Eslöv finns det två vattentorn, varav endast ett är i bruk.

Eslövs vattentorn blev färdigställt 1967, det är detta torn som är i bruk idag.

Eslövs gamla vattentorn

Eslövs gamla vattentorn uppfördes 1905 av C.A. Ambrosius på privat initiativ och övertogs senare av Eslövs Köping. Till bygget användes armerad betong, vilket var ovanligt 1905, och högst upp placerades en tank på 140 kubikmeter, till vilken vatten pumpades från i första hand en vattentäkt på Villavägen. Tornets höjd är 38 meter och diametern 7 meter.

Cisternen hålls uppe av 6 betongpelare vilka står på 200 ton betongfundament under mark 

Vattentornet togs ur bruk 1969 efter att ha varit för litet under många år och ett nytt torn uppförts. Idag är tornet privatägt.

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa