Provtagning och analys

Vattenprover, provtagning och analys

VA SYDs laboratorier utför provtagning och analyser av dricksvatten,
avloppsvatten, slam och jord åt VA SYDs kommuner. Analystjänster erbjuds även
andra organisationer, företag och privatpersoner i mån av kapacitet.

Laboratorierna är ackrediterade enligt ISO 17025 för runt 100 olika ämnen med över 50 olika metoder. För övriga frågor om ditt dricksvatten är du välkommen att kontakta Kundservice. 

Analys av vatten till kommuner, företag och dig med egen brunn

Nya kunder är välkomna att kontakta laboratoriet per mejl för beställningar och information om våra tjänster. Du som redan är kund hos laboratorieenheten är välkommen till laboratoriet vid Bulltofta vattenverk i Malmö. Här kan du hämta provflaskor och lämna prov.

Öppettider laboratoriet:

Måndag – torsdag klockan 8 - 15, fredagar klockan 8 - 13*

* Flertalet provtyper kan inte tas emot efter klockan 13 fredagar och andra dagar före helgdag. Vid särskilda tillfällen kan laboratoriet vara stängt.

För information om priser och avtal kontakta laboratorieenheten:

E-mejl: laboratorieenheten@vasyd.se

Exempel på vanliga analystjänster:

  • Brunnsvatten: kemisk och mikrobiologisk kontroll med bedömning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
  • Dricksvatten: normal eller utvidgad kontroll med bedömning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
  • Badvatten: kontroll av bassängbad och strandbad inklusive provtagning och bedömning.
  • Avloppsvatten: inkommande och utgående vatten vid reningsverk.
  • Industriellt avloppsvatten: utsläpps- och driftskontroll

Exempel på enskilda analyser:

  • Mikrobiologiska analyser (bakterier, mikrosvampar, salmonella)
  • Närsalter inklusive kisel
  • Metaller med ICP-OES
  • Biologisk och kemisk syreförbrukning (BOD, COD)

Hela vårt utbud av analysmetoder finns i metodförteckningen 

Läs mer om ditt dricksvatten:

Kvalitetskontroll av kommunalt dricksvatten

Var kommer ditt dricksvatten ifrån?

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:27

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa