Inför vattenmätarbyte

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Inför ett vattenmätarbyte ber vi dig kontrollera din nuvarande installation.

För att vi ska kunna byta din vattenmätare måste några saker kontrolleras innan vi kommer. Du får två brev hem i god tid innan det är dags för bytet. Det första brevet informerar om att det snart är dags för vattenmätarbyte och att du ska kontrollera din nuvarande installation enligt nedan. I det andra brevet får du ett förslag på tid för byte.

Punkterna nedan bör gås igenom så att eventuella åtgärder är klara när vi kommer på besök. Glöm inte att kontakta oss om tiden inte passar.

För att vi ska kunna göra byte av vattenmätare så enkelt och säkert som möjligt, är det viktigt att du kontrollerar:

  • att en vattenmätarkonsol finns monterad
  • att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580, LK581 eller LK582
  • att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt
  • att vattenmätaren är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte

Vattenmätarkonsol

Med en mätarkonsol blir installationen stabilare vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar. Det är därför viktigt att en vattenmätarkonsol är monterad när vi gör bytet.

Har du en fastighet där mätaren är monterad utan konsol ber vi dig att montera en sådan. Det är tillåtet att montera en konsol på egen hand, annars rekommenderar vi att kontakta VVS‐firma för installation.

Vilken storlek ska konsolen ha?

Vilken storlek en konsol ska ha varierar beroende på vilket flöde som ska passera mätstället, liter/sekund. För villor ska det vara en konsol för mätare med 20 millimeter genomlopp, vilka även kallas Qn 2,5 samt 190 millimeter bygglängd.

Kan jag använda en kombinationskonsol?

Det går bra att sätta kombinationskonsol, det är en konsol för mätare med bygglängd 190 - 220 millimeter. 

Behöver jag ha en backventil till vattenmätaren?

Om det inte redan finns, ska du montera en kontrollerbar backventil på utgående ledning från mätstället (på fastighetens sida om vattenmätaren). VA SYD monterar inte backventilen.

Vattenmätare med konsol som måste finnas när mätaren ska bytas

Vattenmätarkonsolen stabiliserar rören. Det är
ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren på bilden
och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren.

Ventil LK580, LK581 och LK582

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventil LK580, LK581 och LK582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.

Om du har en ventil LK580, LK581 eller 582, ber vi dig att kontakta VVS‐firma för byte till annan modell.

Ventil lk580 som inte ska användas

Ventil LK580, en av modellerna som du måste byta ut.
Den har svart ratt och är märkt LK580. 

Kontrollera dina avstängningsventiler

Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätare och förbindelsepunkten in till huset) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera ventilen efter vattenmätaren på samma sätt.

Om du har fått tid för byte av vattenmätare

Saknar du en mätarkonsol, har en ventil av typen LK580, LK581 och LK582 eller om dina ventiler inte håller tätt och detta inte hinner åtgärdas innan vårt besök ber vi dig vänligen att kontakta oss för att boka en ny tid.

Har du frågor eller vill boka om din tid, är du välkommen att kontakta oss.

Sidan uppdaterad 10 juli 2018 11:45

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa