Ansvar för vattenmätare

Ansvar för vattenmätare

Din vattenmätare tillhör VA SYD. Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas eller utsätts för frost. VA-installationen där mätaren sitter är fastighetsägarens ansvar.

Detta gäller om din vattenmätare skadas

Om din mätare skadas eller fryser ska du stänga av ventilerna på var sida om mätaren och kontakt VA SYD direkt.

  • Skulle din vattenmätare skadas ska du kontakta VA SYD så byter vi ut den. Vi tar ut en avgift för detta enligt VA-taxan för din kommun. Felanmäl på 040-635 10 00.
  • Din vattenmätare ska vara placerad i ett uppvärmt utrymme som inte utsätts för frost. Om din vattenmätare skulle frysa sönder kan du felanmäla dygnet runt på 040-635 10 00. VA SYD byter vattenmätaren under ordinarie arbetstid. Kostnaden för detta betalas av dig som kund enligt VA-taxan.
  • VA SYD hjälper inte till med att tina frusna vattenledningar inom fastigheten.
  • Sker en läcka utanför ordinarie arbetstid kan VA SYD erbjuda att plocka ner den frusna vattenmätaren och ersätta den med ett tillfälligt passrör för att återställa vattenförsörjningen. Kostnaden för denna extra insats är 1 000 kronor och betalas av dig som kund.
  • Fungerar inte ventilerna inne vid vattenmätaren kan VA SYD stänga servisventilen ute i gatan vid reparation.
  • Om plomberingen på mätaren skadas ska du felanmäla på 040-635 10 00. Du får då en avtalad tid när vi kommer ut och byter plomberingen.

Inför byte av vattenmätare

Det finns flera saker som du ska kontrollera innan vi kommer till dig och byter vattenmätare.Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa