Vattenförsörjningsplan Lund

Vattenförsörjningsplan Lund

Från och med september 2017 har Lunds kommun en vattenförsörjningsplan. Planen är antagen av kommunfullmäktige i Lund.

En vattenförsörjningsplan beskriver all vattenanvändning i kommunen – alltså inte bara den allmänna dricksvattenförsörjningen som VA SYD står för – utan även till exempel jordbrukets behov av vatten. Planen ska fungera som ett underlag i framtida planeringssituationer, som stöd i frågor av typen: Räcker vattnet även om kommunen får fler invånare? Kan vi lägga en industri här eller skadar det värdefulla grundvattenresurser? Ska vi ha många små vattenverk eller satsa på flera stora?

För Lunds kommuns del skedde ett viktigt vägval avseende den allmänna dricksvattenförsörjningen i och med bildandet av Sydvatten AB (1966). Denna regionalisering av vattenförsörjningen ger i sig spännande framtidsfrågor att arbeta vidare med. 

Lunds kommun har valt att samla sitt vattenplaneringsarbete inom ramen för ett projekt vid namn Lunds vatten. I detta projekt tas fem olika planer fram, varav vattenförsörjningsplanen är en. Övriga planer är VA-utbyggnadsplan, Sjö- och vattendragsplan, Dagvattenplan och en Översvämningsplan.

Själva vattenförsörjningsplanen har tagits fram av VA SYD i samverkan med Lunds kommun.

Läs vattenförsörjningsplanen här.

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa