VA SYD

Vatten till evenemang

Ska du arrangera ett evenemang? VA SYD kan hjälpa dig med dricksvatten till evenemanget enligt följande paket och priser.

Det finns olika sätt att få vatten till ditt evenemang och du kan hyra utrustning från VA SYD. Här beskriver vi vad vi erbjuder och hur det går till. Längst ner hittar du formulär för förfrågan om vatten till evenemang.

Baspaket: VA SYD monterar brandpoströr

Det vanligaste sättet att få vatten till ett evenemang är att tillfälligt koppla på sig på ledningsnätet. VA SYD sätter upp ett så kallat brandpoströr vid närmaste anslutningspunkt och tar ett vattenprov för att säkerställa kvaliteten.

Pris: Uppstartskostnad 4 750 kr, därefter dygnspris 1 430 kr per brandpoströr (för vatten och hyra av rör).

Tänk på: VA SYD hjälper till att identifiera lämplig brandpost så nära evenemangsplatsen som möjligt. Du som arrangör ansvarar själv för att dra slang och koppla på din egen utrustning.

Tillbehör: Vattenkran eller vask med 10 kranar

Till ett brandpoströr är det möjligt att koppla en kran eller en vask som kan hyras av VA SYD. Mått på vasken är 2x1 m med 10 kranar. Transport och installation ingår.

Pris: Baspaket plus 1 000 kr/dygn per kran eller vask

Tänk på: Kran eller vask måste placeras i anslutning till brandposten.

I särskilda fall: Hyr ett vattensläp

Om ditt arrangemang hålls där det inte finns tillgång till vatten (det finns ingen möjlighet att koppla på sig på ledningsnätet) kan det finnas möjlighet att hyra ett vattensläp. VA SYDs släp rymmer 1 000 liter vatten och kan transporteras till alla platser som är tillgängliga med bil. VA SYD levererar släpet till önskad plats och sköter eventuell påfyllning (det kommer vi överens om på förhand).

Pris: Uppstartskostnad 4 750 kr. Därefter 1 000 kr per dygn.

Tänk på: Släpet får inte lämnas obevakat, gäller även nattetid.

Villkor

Vi behöver ha din ansökan 4 veckor innan datum för evenemanget. Därefter kontrollerar vi att din önskan går att genomföra, att utrustningen är ledig och att platsen är tillgänglig för vatten. Beställningen är bekräftad först när du får ett bekräftelsemejl från oss.

Vi levererar och monterar utrustningen dagtid, helgfri vardag.

Sponsring

Har du en fråga om sponsring vill vi ha din förfrågan minst två månader innan planerat evenemang. Om arrangemanget uppfyller VA SYDs kriterier för sponsring kan vi i vissa fall tillhandahålla evenemangspaket för vatten till reducerat pris. Kontakta oss.

Förfrågan om vatten till evenemang

Din förfrågan ska inkomma till oss senast fyra veckor innan önskat startdatum. Din beställning är bekräftad först när du fått ett bekräftelsemejl från oss.

Kontaktuppgifter

Plats för tillfälligt vatten. Obs! Om vatten behövs längre bort än var brandposten står ansvarar du för att ordna slang.

Påkoppling på ledningsnätet via brandpost

Period

Tidpunkt för hämtning

Hyra av vattensläp

Övrigt

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att administrera din förfrågan om vatten till evenemang. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa