Det finns olika sätt att få vatten till ditt evenemang och du kan hyra utrustning från VA SYD. Här beskriver vi vad vi erbjuder och hur det går till. Längst ner hittar du formulär för förfrågan om vatten till evenemang.

Baspaket: VA SYD monterar brandpoströr

Det vanligaste sättet att få vatten till ett evenemang är att tillfälligt koppla på sig på ledningsnätet. VA SYD sätter upp ett så kallat brandpoströr vid närmaste anslutningspunkt och tar ett vattenprov för att säkerställa kvaliteten.

Pris: Uppstartskostnad 4 750 kr, därefter dygnspris 1 430 kr per brandpoströr (för vatten och hyra av rör).

Tänk på: VA SYD hjälper till att identifiera lämplig brandpost så nära evenemangsplatsen som möjligt. Du som arrangör ansvarar själv för att dra slang och koppla på din egen utrustning.

Tillbehör: Vattenkran eller vask med 10 kranar

Till ett brandpoströr är det möjligt att koppla en kran eller en vask som kan hyras av VA SYD. Mått på vasken är 2x1 m med 10 kranar. Transport och installation ingår.

Pris: Baspaket plus 1 000 kr/dygn per kran eller vask

Tänk på: Kran eller vask måste placeras i anslutning till brandposten.

I särskilda fall: Hyr ett vattensläp

Om ditt arrangemang hålls där det inte finns tillgång till vatten (det finns ingen möjlighet att koppla på sig på ledningsnätet) kan det finnas möjlighet att hyra ett vattensläp. VA SYDs släp rymmer 1 000 liter vatten och kan transporteras till alla platser som är tillgängliga med bil. VA SYD levererar släpet till önskad plats och sköter eventuell påfyllning (det kommer vi överens om på förhand).

Pris: Uppstartskostnad 4 750 kr. Därefter 1 000 kr per dygn.

Tänk på: Släpet får inte lämnas obevakat, gäller även nattetid.

Villkor

Vi behöver ha din ansökan 4 veckor innan datum för evenemanget. Därefter kontrollerar vi att din önskan går att genomföra, att utrustningen är ledig och att platsen är tillgänglig för vatten. Beställningen är bekräftad först när du får ett bekräftelsemejl från oss.

Vi levererar och monterar utrustningen dagtid, helgfri vardag.

Sponsring

Har du en fråga om sponsring vill vi ha din förfrågan minst två månader innan planerat evenemang. Om arrangemanget uppfyller VA SYDs kriterier för sponsring kan vi i vissa fall tillhandahålla evenemangspaket för vatten till reducerat pris. Kontakta oss.